Blog

Obiectivele bibliotecii şcolare

Biblioteca şcolară face parte integrantă din procesul educaţional. Funcţiile enumerate în continuare, care corespund nucleului de servicii esenţiale pe care trebuie să le furnizeze, sunt indispensabile pentru dobândirea capacităţilor de scris-citit şi a competenţelor elementare în materie de informare şi dezvoltare a învăţământului şi culturii:

– Să faciliteze şi să îmbunătăţească obiectivele educaţiei, care fac parte din misiunea şcolii şi pe care o traduc programele de învăţământ.

– Să creeze şi să întreţină la copii obiceiul şi plăcerea de a citi şi a învăţa, de a folosi bibliotecile, astfel încât acestea să se păstreze toată viaţa.

– Să ofere ocazia de a experimenta creaţia şi folosirea informaţiei pentru dobândirea cunoştinţelor, pentru a înţelege, a-şi folosi imaginaţia şi a se distra.

– Să-i ajute pe toţi elevii să înveţe să aplice tehnicile, să evolueze şi să folosească informaţia, sub orice formă, fiind sensibili la comunicarea în societate.

– Să asigure accesul la resursele şi posibilităţile locale, regionale, naţionale şi mondiale, punând elevii în legătură cu ideile, experienţele şi opiniile cele mai diverse.

– Să organizeze activităţi care să favorizeze conştiinţa şi sensibilitatea culturală şi socială.

– Să colaboreze cu elevii, studenţii, administratorii şi părinţii pentru a îndeplini misiunea şcolii.

– Să proclame ideea că libertatea interculturală şi accesul la informare sunt indispensabile într-o democraţie.

– Să promoveze lectura şi serviciile de informare în comunitatea şcolară şi în afara ei.

Biblioteca îndeplineşte aceste funcţii elaborând o politică şi programe, selectând şi dobândind resurse, asigurând accesul material şi intelectual la sursele de informare specifice, oferind mijloace didactice şi folosind personal calificat.

Related Posts