SCIM

Sistemul de Control Managerial Intern.

Controlul intern este un proces dinamic integrat de adaptare permanentă a instituției publice la schimbările din mediul extern.  Realizarea unui sistem de comtrol intern se referă la controlul factorilor perturbatori- a riscurilor ce pot afecta atingerea obiectivelor.

http://www.scmi-educatie.ro/media/2603/analiza-comparativa-SCMI.pdf

Legislație specifică.

Reglementări interne în acord cu legislația specifică.

Managementul riscurilor.

Pentru a se gestiona riscurile într-o organizaţie, este necesar să se cunoască aceste riscuri, adică să fie identificate. Identificarea riscurilor constituie primul pas în construirea profilului riscurilor unei organizaţii.
Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se realizează că există consecinţe asupra atingerii obiectivelor şi pot fi luate măsuri specifice de soluţionare a problemelor ridicate la respecivele riscuri. Riscurile nu pot fi identificate şi definite decât în raport cu obiectivele a căror realizare este afectată de materializarea lor. Din această cauză, existenţa unui sistem de obiective clar definite în organizaţie constituie premisa esenţială pentru identificarea şi definirea riscurilor.

Managementul riscurilor

Chestionar de evaluare

2020-2022

Program de dezv SCMI_2020-2021 _CNVA

Proceduri de sistem:

Implementarea-Standardului 1_-Etica-si-Integritatea_CNVA