SCIM

Sistemul de Control  Intern Managerial.

Controlul intern este un proces dinamic integrat de adaptare permanentă a instituției publice la schimbările din mediul extern. Realizarea unui sistem de control intern se referă la controlul factorilor perturbatori – a riscurilor ce pot afecta atingerea obiectivelor. În anul 2005 au fost stabilite „25 de standarde de management” aplicabile entităților publice, ca ulterior, în anul 2015 să apară sub inițiativa Secretariatului General al Guvernului prin Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale, Codul controlului intern. Acest cod a fost  revizuit în 2018, și a micșorat la 16  „standardele de management ”, grupându-le în 5 categorii.

Lista standardelor de control intern managerial la entitățile publice:

a) Mediul de control:

– Standardul 1 – Etica și integritatea

– Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini

– Standardul 3 – Competență, performanță

– Standardul 4 – Structura organizatorică

b) Performanțe și managementul riscului:

– Standardul 5 – Obiective

– Standardul 6 – Planificarea

– Standardul 7 – Monitorizarea performanțelor

– Standardul 8 – Managementul riscului

c) Activități de control:

– Standardul 9 – Proceduri

– Standardul 10 – Supravegherea

– Standardul 11 – Continuitatea activității

d) Informarea și comunicarea:

– Standardul 12 – Informarea și comunicarea

– Standardul 13 – Gestionarea documentelor

– Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară

e) Evaluare și audit:

– Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial

– Standardul 16 – Auditul intern

Legislație specifică. 

  • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, în vigoare de la 22 iunie 2015.          http://www.ub.ro/files/scim/Ordin_400_2015.pdf
  • Standardele de control intern/managerial la entitățile publice: https://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2016/08/MO-387-Ordin-600-sgg-Cod-control-managerial.pdf
  • Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea
    metodologică și supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;

Reglementări interne în acord cu legislația specifică.

Managementul riscurilor

Pentru a se gestiona riscurile într-o organizaţie, este necesar să se cunoască aceste riscuri, adică să fie identificate. Identificarea riscurilor constituie primul pas în construirea profilului riscurilor unei organizaţii.
Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se realizează că există consecinţe asupra atingerii obiectivelor şi pot fi luate măsuri specifice de soluţionare a problemelor ridicate la respecivele riscuri. Riscurile nu pot fi identificate şi definite decât în raport cu obiectivele a căror realizare este afectată de materializarea lor. Din această cauză, existenţa unui sistem de obiective clar definite în organizaţie constituie premisa esenţială pentru identificarea şi definirea riscurilor.

Chestionar de evaluare  2020-2022

Program de dezv SCIM 2020-2021

Proceduri de sistem:

Decizii constituire Comisii de Control Intern managerial

Comisie de etică și integritate

Codul de etica_CNVA