Personal didactic auxiliar

  1. PURȘEGA  LĂCRĂMIOARA – secretar șef;
  2. IFTINCA SIMONA   – secretar;
  3. PĂTRĂȘCAN LUMINIȚA DANIELA – informatician;
  4. BENCHEA MARIN IULIAN – informatician;
  5. AVRĂMESCU CONSTANTIN – inginer de sistem;
  6. ANDREESCU ANA-MARIA – contabil șef;
  7. POPA ADINA – administrator financiar;
  8. URSU MIHAELA – laborant chimie;
  9. ARDELEANU  ANCA-MIHAELA – laborant biologie-fizică
  10. VÂRGU LIDIA   – pedagog școlar;
  11. MANEA MIHAELA  – supraveghetor noapte;
  12. UNGURU LAURENȚIU-  administrator de  patrimoniu;