Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca Colegiului ,, NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI” Bacău a luat naştere încă din primul an școlar 1921/1922, prin grija directoarei Virginia Cristian și a profesoarei Cleopatra Tăutu, care au realizat un fond de carte inițial de 96 de volume. După 10 ani la data de 9 august , cu prilejul verificării gestiunii, se consemna un numar de 1.161 volume , pentru ca în primul an școlar desfășurat în local propriu (1935-1936) registrul inventar să indice un fond de carte de 1.825 volume, folosite atât de elevi cât și de profesori. La 20 de ani de la infiintarea liceului în cursul anului școlar 1941/1942 dezvoltarea bibliotecii apare de-a dreptul impresionanta: 5.975 volume existente din care 4.232 citite, cu 390 eleve cititoare.
Prima înregistrare de carte a fost făcută de profesora de limba româna Cleopatra Tautu, mentorul absolut al activităților de bibliotecă, al carei nume il poartă astazi Biblioteca Colegiului National ,,Vasile Alecsandri”Bacău.
În prezent biblioteca detine un numar de 30.313 de volume, un rol deosebit în activitatea de îndrumare a lecturii l-a avut , în special doamna Cornelia Postolache licențiată în filologie , care sa înțeles pe deplin rolul de bibliotecară, oferind permanent sfaturi și consultatii elevilor folosind diferite mijloace vizuale de propagandă :panouri,vitrine ocazionale sau tematice, expoziții.În sala de lectură a bibliotecii se organizau și alte manifestări culturale în colaborare cu profesorii de specialitate : simpozioane , procese literare , șezători, întalniri cu scriitori băcăuani și redactori ai revistei Ateneu din localitate ,poeți bine cunoscuți cum ar fi: Radu Cârneci , Sergiu Adam, Ovidiu Genaru, iar din capitală : Nichita Stănescu , Ana Blandiana.
Rolul bibliotecii și al sălii de lectură a crescut și s-a impus ca o preocupare permanentă pentru educarea și instruirea elevilor, după cum vom vedea. Bibliotecarii acestei perioade si-au îndeplinit cu prisosință datoria.Cu jumătate de normă sau normă întreagă, alteori funcționând doar ,,onorific”-au fost prezenți continuu în procesul educativ , cu dăruire , inițiativă și determinare . Făra a avea pretenția unei cronologii stricte , vom enumera câteva nume: B. Faller, A. Savel, Eufrosina Al. Călinescu (licențiată în filologie), Eliza Dumitriu ,profesor de limba română, Clara Bârsan, Zdrobiș Munteanu-Vivi, Natalia Scânteie.
Din 1991 , s-a trecut la o nouă organizare a depozitului și a sălii de lectură , potrivit instrucțiunilor în vigoare și cu profilurile liceului de după 1990. Doamna bibliotecară de atunci, Crețu Maria ,profesoară de limba română, împreună cu doamna bibliotecară Denisa Imbra organiza lunar și trimestrial activități în bibliotecă , urmărind formarea deprinderilor de autoinstruire și de conștientizare a funcției informative și educative la elevi prin transmiterea unor cunostințe de biblioteconomie și tehnică a fișelor. Activitatea bibliotecii a fost condusă de doamna profesoară Crețu Maria pana în anul 2014, iar din anul 2014 de doamna bibliotecară Chiscop Ana, care a predat ștafeta în anul 2017 doamnei bibliotecar Neacșu Cristina licențiată în filologie

Date de contact
Neacșu Cristina
Bibliotecar
Vă stăm la dispoziție