Evaluare nationala

,

Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învătământ de masă

08 aprilie 2022 Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de Centrul Judeţean/ al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAEt care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale...
Află mai multe