Blog

,

Anunț contestații Evaluarea Națională clasa a VIII-a_2023

În conformitate OME 5241/2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022—2023, cererile de contestații pot fi depuse la centrul de examen (Corp A, sala AP3 – clasa a X-a E) sau pot fi transmise prin mijloace electronice la adresa  evnat.cnva@gmail.com.

Candidații care doresc să depună cererea online vor folosi tipizatul disponibil pe site-ul colegiului, în secțiunea dedicată Evaluării Naționale.

Cererile de contestații pot fi depuse în intervalul 28 – 29 iunie 2023, după cum urmează:

  • 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00)
  • 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00)

și vor fi însoțite de o copie a cărții de identitate a părintelui/tutorelui/reprezentantului legal, dar și a elevului care depune cererea.

Pentru contestațiile depuse online, cererea și copia actelor de identitate vor fi scanate și transmise într-un singur document pdf.

Vă informăm că prin depunerea cererii de contestații, nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

 

Contestațiile se pot depune și online. Tipizatul pentru contestații –cerere contestatii EVNAT 2023

Related Posts