Blog

Misiunea bibliotecii ,,Cleopatra Tăutu”

Biblioteca şcolară oferă tuturor membrilor comunităţii şcolare servicii de educaţie, cărţi şi alte urse care le dezvoltă reflexia critică şi le permite să folosească iod eficient informaţia, indiferent de formă şi suport. Bibliotecile școlare sunt legate la marea reţea a bibliotecilor şi informării conform principiilor Manifestului UNESCO pentru biblioteca publică. Personalul bibliotecii şcolare ajută la folosirea cărţilor şi altor urse de informare, de la operele de ficţiune la lucrările documentare, de la cele imprimate la cele electronice, pe loc sau la distanţă.

Aceste elemente de informare completează şi îmbogăţesc manualele şi materialele auxiliare cu rol pedagogic. S-a demonstrat că, atunci când bibliotecile şi utilizatorii colaborează, elevii progresează în scris-citit şi ştiu nun bine să rezolve unele probleme.

Ei dobândesc o experienţa a tehnicilor de informare şi comunicare. Serviciile bibliotecii şcolare trebuie oferite în mod egal tuturor membrilor comunităţii şcolare, fără discriminare de vârstă, rasă, sex, religie, naţionalitate, limbă, situaţie socială. Celor care nu pot utiliza serviciile documentare clasice trebuie să li se asigure servicii şi documente speciale.

Accesul la servicii şi colecţii ar trebui să se inspire din Declaraţia universală a drepturilor omului a Naţiunilor Unite şi nu trebuie supus nici unei forme de cenzură ideologică, politică sau religioasă, şi nici presiunilor comerciale.

Related Posts