Blog

ANUNȚ BURSE MUNICIPALE

Având în vedere HCL Bacău nr. 50/28.02.2011, cu modificările și completările ulterioare privind acordarea burselor municipale, vă comunicăm următoarele:

 

Dosarul va cuprinde:

– Cerere de solicitare a bursei în care se va specifica numele și prenumele elevului, clasa, prenumele părinților, adresa, media sem. II și nota la purtare sem. II, anul școlar 2018 – 2019.

Dirigintele va certifica media și nota la purtare cu numele, prenumele și semnătura;
– Adeverința eliberată de profesorul coordonator , conform art.15 capitolul II  (Anexa nr. 1 și anexa nr. 2) din Regulamentul de acordare a burselor municipale Bacău, pe care va fi trecută nota acordată elevului pentru activitatea desfășurată în sem. I an școlar 2018 – 2019, pe o scală de la 1 – 10 (cap.II, art. 27).
– Diplome/adeverințe/certificate care să ateste participarea la activitatea extracurriculară.
– Vor fi eligibile toate activitățile extracurriculare desfășurate cu partenerii colegiului, IȘJ-ului și MEN-ului.

 

Modelul de cerere și adeverință se găseşte la secretariatul colegiului, site-ul colegiului https://cnva.ro/anunt-burse-municipale-5/ şi grupul facebook – Colegiul Național “Vasile Alecsandri” Bacău the official club.

adev-CERERE-bursa-primarie semII2018-2019

  • Dosarele se depun în perioada 11.2019 – 14.11.2019, la secretariatul colegiului, între orele 11:00 – 14:00;
  • 18.11.2019 afisarea rezultatelor(avizierul scolii) ora 1000

 

  • Contestațiile se depun la PrimăriaBacău conform art. 37 din metodologie în data de 18.11.2019 între orele 1200 – 1400

 

Rezultatele finale vor fi afișate la avizierul colegiului în data de 20.11.2019, ora 1200

 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE  ELIGIBILE  CONFORM Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2).

 

  1. ACTIVITĂȚI CU CARACTER COMUNITAR
  2. ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE
  3. ACTIVITĂȚI SPORTIVE
  4. PARTENERIATE INTERNAȚIONALE

 

În situația în care există mai mulți copii cu aceeași medie finală, se departajează prin următoarele criterii:

 

  1. Media sem.I din anul școlar 2018-2019;

 

  1. Pentru probele de baraj se vor lua in calcul rezultatele internaţionale, naţionale, interjudeţene-regionale, judeţene, locale, precum si numărul de activități evaluate cu notă maximă în ordinea menţionată și depuse la dosarul inițial în termenul stabilit în calendar ;

 

  1. Delimitarea pentru fiecare subcategorie de burse municipale pentru elevii care au aceeași medie finală, va fi în funcție de criteriul 1 apoi 2 la subcategoria următoare.

 

 

Ultimii candidați pe lista burselor municipale cultural civice care nu se incadreaza în numărul de burse aprobate de Consiliul Local, dar au aceeași medie finală cu ultimul elev cu bursă de merit, vor fi evaluați la categoria de burse municipale sportive dacă sunt ramase  locuri neocupate și au activități sportive și vice versa.

 

 

 

 

 

 

Related Posts