Blog

,

Anunț burse municipale 2017

Având în vedere adresa nr. 8561/03.10.2017 privind acordarea burselor municipale, vă comunicăm următoarele:
– dosarele se depun în perioada 5-10 OCTOMBRIE 2017 la secretariatul colegiului, între orele 11:00 – 14:00;
– conform adresa nr. 8561/03.10.2017 anexa 2 numărul burselor municipale alocate CNVA este de 354 de burse;
– afișarea rezultatelor evaluării dosarelor și acordarea punctajelor în data de 11 OCTOMBRIE 2017 , ora 09:00;
– depunerea contestațiilor, se face conf. Art. 37/ din HCL Bacău nr. 50/28.02.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Registratura Primăriei Bacău în data de11 octombrie 2017, până la ora 14,00.

Dosarul va cuprinde:
– Cerere de solicitare a bursei în care se va specifica numele și prenumele elevului, clasa, prenumele părinților, adresa, media sem. II și nota la purtare sem. II anul școlar 2016 – 2017. Dirigintele va certifica media și nota la purtare cu numele, prenumele și semnătura;
– Adeverința eliberată de profesorul coordonator de activitatea extracurriculară, conform art.15 capitolul II din Regulamentul de acordare a burselor municipale Bacău, pe care vor fi trecute nota acordată elevului pentru activitatea desfășurată în sem. II an școlar 2016 – 2017, pe o scală de la 1 – 10.

cerere si adeverinta bursa primarie
– Diplome/adeverințe/certificate care să ateste participarea la activitatea extracurriculară.
– Vor fi eligibile toate proiectele desfășurate cu partenerii colegiului,

IȘJ-ului și MEN-ului.

Related Posts

TEST HTML

<iframe src=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsdfk32cefGZ5xyZthB7UFEqv0j0jDTdeR1EbWf6HyDGvqIQ/viewform?embedded=true”...