Blog

, ,

În atenția candidaților admiși în clasa a IX-a, în Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”

Conform Metodologiei de admitere în clasa IX-a, înscrierile se vor desfășura în intervalul 15.07 – 20.07.2022.
Candidații admiși își vor depune dosarele conform următorului grafic:
1) vineri, 15.06.2022, în intervalul orar 9,00 – 13,00:
– elevii admiși pe locuri speciale (rromi și CES) – consilier psihopedagog, prof. Ciobanu Doinița – sala AP3 (clasa a VIII- a);
– clasa a 9-a A (Filologie intensiv limba engleză) – prof. Adrian Ifrim (diriginte), prof. Elena Păduraru – sala AP2 (cls. 12C);
– clasa 9G (Matematică – informatică intensiv limba engleză) – Prof. Oana Jugariu (dirigintă) – sala AP1 (clasa a VII-a).
2) luni, 18.07.2022, în intervalul orar 9,00 – 13,00:
– clasa 9C (Șiințe sociale profil intensiv limba engleză) – prof. Angela Sterpu (diriginte) și prof. Alis Gălbează (lb engleză) – sala AP2 (cls. 12C);
– clasa 9D (Științe sociale) – prof. Ancuța Constantinescu (diriginte) – sala AP1 (clasa a VII-a).
3) marți, 19.07.2022, în intervalul orar 9,00 – 13,00:
– elevii care nu se pot prezenta conform programării, sala AP3 (clasa a 8-a) – prof. Bertea Mădălin;
– clasa 9E (Științe ale naturii intensiv limba engleză) – prof. Ancuța Bogdănel (diriginte), sala AP2 (clasa 12C)
– clasa 9F (Științe ale naturii) – Prof. Remus Pozinărea (diriginte), sala AP1 (clasa a VII-a);
4) miercuri, 20.07.2022, în intervalul orar 9,00 – 13,00:
– elevii care nu se pot prezenta conform programării, sala AP3 (clasa a 8-a) – prof. Ciobanu Doinița;
– clasa 9B (Filologie bilingv limba engleză) – prof Nona Dulhac (dirigintă), prof. Păduraru Elena, sala AP2 (clasa 12C);
– clasa 9H (Matematică – informatică) – prof. Loredana Cojan (dirigintă), sala AP1 (clasa a VII-a).
Dosarul de înscriere conține următoarele documente:
– Cerere de înscriere; descarca de aici Cerere înscriere clasa IX
– Cerere religie; descarca de aici CERERE_RELIGIE
– Foaia matricolă (original);
– Adeverință cu media de admitere (original);
– Diploma de absolvire a clasei a VIII-a (copie);
– Copii ale documentelor de identitate ale candidatului și ale părintilor /tutorilor/reprezentanților legali, care vor fi certificate cu originalul în baza confruntării cu documentele originale, de către profesorul care preia dosarul;
– Documentație medical.
– Certificate CES /adeverință pentru candidații admiși pe locuri speciale.

Cu deosebită considerație,
Echipa managerială

Related Posts