Blog

,

DISTRIBUȚIE ELEVI ENGLEZĂ, PROBA C, ZIUA 21.02.2018

Proba C de engleză, audiție și scris, începe la ora 12.
Accesul candidaților în săli este permis pe baza buletinului de identitate începând cu ora 11.30, conform distribuției aflate la avizierul școlii.
Înainte de intrare în sălile de examen, candidații se vor prezenta la sălile de bagaje (Sala mică de sport)
Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări (manuale, dicționare, notițe, etc.) care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc de comunicare.
REPARTIZARE SALI SCRIS ALECSANDRI

REPARTIZARE SALI SCRIS TABACARU

Related Posts