Blog

,

ANUNȚ BURSE MUNICIPALE

Având în vedere HCL Bacău nr. 50/28.02.2011, cu modificările și completările ulterioare privind acordarea burselor municipale, și luând în considerare că în această perioadă cursurile sunt suspendate,vă comunicăm următoarele:

Dosarul de bursă va trebui să fie scanat intr-un singur document cu numele solicitantului de bursă și va cuprinde:

– Cerere de solicitare a bursei în care se va specifica numele și prenumele elevului, clasa, prenumele părinților, adresa, media sem. I și nota la purtare sem. I, anul școlar 2019 – 2020.
– Diplome/adeverințe/certificate care să ateste participarea la activitatea extracurriculară.

Vor fi eligibile toate activitățile extracurriculare desfășurate cu partenerii colegiului, IȘJ-ului și MEC-ului.

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR A FOST PRELUNGIT PÂNĂ PE 04.06.2020 ORA 16:00

Dosarele se depun în perioada 02.06.2020 – 03.06.2020, la adresa de mail cnva_bacau@yahoo.com, până la ora 14:00, specificând la subiectul mailului numele elevului și clasa;

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ELIGIBILE CONFORM Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2).

1. ACTIVITĂȚI CU CARACTER COMUNITAR
2. ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE
3. ACTIVITĂȚI SPORTIVE
4. PARTENERIATE INTERNAȚIONALE

În situația în care există mai mulți copii cu aceeași medie finală, se departajează prin următoarele criterii:

1. Media anuală din anul școlar 2018-2019;
2. Participarea la Erasmus + va avea punctaj maxim la departajare.
3. Pentru departajarea mediilor egale vor fi luate in calcul numarul activităților eligibile depuse pentru a fi evaluate.

Delimitarea pentru fiecare subcategorie de burse municipale pentru elevii care au aceeasi medie finală, va fi în funcție de criteriile 1, 2 și 3 la subcategoria următoare.
Ultimii candidați pe lista burselor municipale cultural civice care nu se incadreaza în numărul de burse aprobate de Consiliul Local, dar au aceeași medie finală cu ultimul elev cu bursă de merit, vor fi evaluați la categoria de burse municipale sportive dacă sunt ramase locuri neocupate și au activități sportive și vice versa.

Modelul de cerere se găseşte pe site-ul colegiului şi grupul facebook – Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău the oficial club:

adev + CERERE bursa primarie
Elevii care nu au alte dovezi ale activitaților pot cere de la profesorii coordonatori o adeverință în următorul format:

adeverinta

Related Posts