Blog

Anunț burse municipale 2017

Având în vedere adresa nr. 3635/10.05.2017 privind acordarea burselor municipale, vă comunicăm următoarele:
– dosarele se depun în perioada 11-15 mai 2017 la secretariatul colegiului, între orele 11:00 – 14:00;
– conform adresa nr. 3635/10.05.2017 anexa 2 numărul burselor municipale alocate CNVA este de 354 de burse;
– afișarea rezultatelor evaluării dosarelor și acordarea punctajelor în data de 16 mai 2015 , ora 09:00;
– depunerea contestațiilor, se face conf. Art. 37/ din HCL Bacău nr. 50/28.02.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Registratura Primăriei Bacău în data de16 mai 2017, până la ora 14,00.
Dosarul va cuprinde:

– Cerere de solicitare a bursei în care se va specifica numele și prenumele elevului, clasa, prenumele părinților, adresa, media sem. I și nota la purtare sem. I anul școlar 2016 – 2017. Dirigintele va certifica media și nota la purtare cu numele, prenumele și semnătura;

– Adeverința eliberată de profesorul coordonator de activitatea extracurriculară, conform art.15 capitolul II din Regulamentul de acordare a burselor municipale Bacău, pe care vor fi trecute nota acordată elevului pentru activitatea desfășurată în sem. I an școlar 2016 – 2017, pe o scală de la 1 – 10.

– Diplome/adeverințe/certificate care să ateste participarea la activitatea extracurriculară.
Descarca documente necesare:
h-c-l-__nr-50_din_28-02-2011-5-6
adev bursa primarie
LISTA CU PROIECTE ELIGIBILE PENTRU DOSARUL DE BURSA

Related Posts