Blog

ANUNȚ BURSE MUNICIPALE

Având în vedere HCL Bacău nr. 50/28.02.2011, cu modificările și completările ulterioare privind acordarea burselor municipale, vă comunicăm următoarele:

Dosarul va cuprinde:

– Cerere de solicitare a bursei în care se va specifica numele și prenumele elevului, clasa, prenumele părinților, adresa, media sem. II și nota la purtare sem. II anul școlar 2017 – 2018.
Dirigintele va certifica media și nota la purtare cu numele, prenumele și semnătura;
– Adeverința eliberată de profesorul coordonator , conform art.15 capitolul II (Anexa nr. 1 și anexa nr. 2) din Regulamentul de acordare a burselor municipale Bacău, pe care va fi trecută nota acordată elevului pentru activitatea desfășurată în sem. II an școlar 2017 – 2018, pe o scală de la 1 – 10 (cap.II, art. 27).
– Diplome/adeverințe/certificate care să ateste participarea la activitatea extracurriculară.
– Vor fi eligibile toate activitățile extracurriculare desfășurate cu partenerii colegiului, IȘJ-ului și MEN-ului.

Modelul de cerere și adeverință se va ridica de la secretariatul colegiului.

Dosarele se depun în perioada 20.09.2018 – 26.09.2018, la secretariatul colegiului, între orele 11:00 – 14:00;

Evaluarea dosarelor și acordarea punctajelor va fi în perioada 27.09. 2018 – 01.10. 2018.

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ELIGIBILE CONFORM Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2).

1. ACTIVITĂȚI CU CARACTER COMUNITAR
2. ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE
3. ACTIVITĂȚI SPORTIVE
4. PARTENERIATE INTERNAȚIONALE

În situația în care există mai mulți copii cu aceeași medie finală, se departajează prin următoarele criterii:

1. Media sem.I din anul școlar 2017-2018;
2. Participarea la Erasmus + va avea punctaj maxim la departajare.
3. Delimitarea pentru fiecare subcategorie de burse municipale pentru elevii care au aceeasi medie finală, va fi în funcție de criteriile 1 și 2 la subcategoria următoare.
Ultimii candidați pe lista burselor municipale cultural civice care nu se incadreaza în numărul de burse aprobate de Consiliul Local, dar au aceeași medie finală cu ultimul elev cu bursă de merit, vor fi evaluați la categoria de burse municipale sportive dacă sunt ramase locuri neocupate și au activități sportive și vice versa.
adev + CERERE bursa primarie

Adresa scoli burse sem.II 2017 – 2018

Anexa 2 – burse sem.II 2017-2018

Related Posts