Blog

Anunț burse municipale 2016

Având în vedere adresa nr. 5893/11.XI.2016 privind acordarea burselor municipale, vă comunicăm următoarele:
– dosarele se depun în perioada 14 – 16 noiembrie 2016 la secretariatul colegiului, între orele 11:00 – 14:00;
– conform HCL 22/23.02.2016 numărul burselor municipale alocate CNVA este de 360 de burse;
– afișarea rezultatelor evaluării dosarelor și acordarea punctajelor în data de 17 noiembrie , după ora 14:00;
– depunerea contestațiilor, se face conf. Art. 37/ din HCL Bacău nr. 50/28.02.2011, cu modificările și completările ulterioare, la Registratura Primăriei Bacău.

Dosarul va cuprinde:
– Cerere de solicitare a bursei în care se va specifica numele și prenumele elevului, clasa, prenumele părinților, adresa, media sem. II și nota la purtare sem. II anul școlar 2015 – 2016. Dirigintele va certifica media și nota la purtare cu numele, prenumele și semnătura;
– Adeverința eliberată de profesorul coordonator de activitatea extracurriculară, conform art.15 capitolul II din Regulamentul de acordare a burselor municipale Bacău, pe care vor fi trecute nota acordată elevului pentru activitatea desfășurată în sem. II an școlar 2015 – 2016, pe o scală de la 1 – 10.
– Diplome/adeverințe/certificate care să ateste participarea la activitatea extracurriculară.
adeverinta-apreciere-activitate
cerere-acordare-bursa-municipala
Extras din HCL__nr-50_din_28-02-2011-5-6

Related Posts