Blog

COMUNICAT DE PRESĂ Expeditor : Centrul militar judeţean Bacău

COMUNICAT DE PRESĂ

Expeditor : Centrul militar judeţean Bacău / Biroul informare recrutare

Rog aveţi amabilitatea de a pune la dispoziţia elevilor din clasa a IX-a şi a X-a următoarele informaţii referitoare la posibilitatea de transfer a acestora din cadrul instituţiilor civile de învăţământ liceal, la Colegiul Naţional Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanţa:

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul de Informare Recrutare al Centrului Militar Judeţean Bacău, activitatea de transfer a elevilor – băieţi şi fete, de la o unitate de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale la Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” – Constanţa, pentru anul şcolar 2018-2019. Recrutarea elevilor pentru transfer se face pentru elevii care sunt în clasele a IX-a şi a X-a în unităţi de învăţământ liceal civil, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ.
Recrutarea candidaţilor se va realiza în perioada 14.05.2018 – 29.06.2018 prin întocmirea dosarului de candidat. Activitatea de transfer se va desfăşura în perioada vacanţei de vară a anului şcolar 2017-2018.
Transferul elevilor din învăţământul liceal civil la Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” se va executa având la bază următoarele criterii generale, cumulativ:
• să fie absolvenţi ai clasei a IX-a, respectiv ai clasei a X-a, în anul şcolar 2017-2018, la specializarea „matematică-informatică”;
• să aibă cel puţin media anuală generală în clasa a IX-a cel puţin 8,00 şi media la purtare cel puţin 9,00 pentru elevii care urmează să fie transferaţi în clasa a X-a;
• să aibă cel puţin media anuală generală pentru fiecare an şcolar, clasele a IX-a şi a X-a, cel puţin 8,00 şi media la purtare, clasele a IX-a şi a X-a, cel puţin 9,00 pentru elevii care urmează să fie transferaţi în clasa a XI-a;
• să aibă mediile anuale la disciplinele matematică, informatică, fizică şi limba engleză: cel puţin 7,00 pentru fiecare an de studiu;
• să nu fi repetat nici unul din anii de studii liceale şi să nu fie în situaţie de corigenţă;
• să fi promovat examenele de diferenţă.

Examenul de diferenţă pentru elevii proveniţi din licee/colegii civile, specializarea matematică-informatică, în vederea transferului în Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”, se va susţine la disciplina ,,Pregătire militară”, în perioada 21 – 24.08.2018, la sediul colegiului.
Detalii privind conţinutul dosarului de candidat precum şi mai multe informaţii pot fi obţinute prin biroul informare recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Bacău, Str. Energiei Nr.1, Et.1, cam. 102-105, (Căminul militar), între orele 08.30 – 16.30 , marţi între orele 10.30-18.30, sau la telefoanele 0234 512913 int. 132, 0234 546855.
Cu deosebit respect
COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN BACĂU
Colonel
PETRICĂ-MARINEL VOICU

Ofițer de informare și relații publice
Lt.col.
FLORIN IFTIMIE
Tel. 0751955294

Related Posts