Blog

, ,

ANUNȚ BURSE MUNICIPALE

Având în vedere HCL Bacău nr. 50/28.02.2011, cu modificările și completările ulterioare privind acordarea burselor municipale, vă comunicăm următoarele:

 

Dosarul va cuprinde:

– Cerere de solicitare a bursei în care se va specifica numele și prenumele elevului, clasa, prenumele părinților, adresa, media sem. I și nota la purtare sem. I, anul școlar 2018 – 2019.

Dirigintele va certifica media și nota la purtare cu numele, prenumele și semnătura;
– Adeverința eliberată de profesorul coordonator , conform art.15 capitolul II  (Anexa nr. 1 și anexa nr. 2) din Regulamentul de acordare a burselor municipale Bacău, pe care va fi trecută nota acordată elevului pentru activitatea desfășurată în sem. I an școlar 2018 – 2019, pe o scală de la 1 – 10 (cap.II, art. 27).
– Diplome/adeverințe/certificate care să ateste participarea la activitatea extracurriculară.
– Vor fi eligibile toate activitățile extracurriculare desfășurate cu partenerii colegiului, IȘJ-ului și MEN-ului.

 

Modelul de cerere și adeverință se găseşte la secretariatul colegiului, site-ul colegiului şi grupul facebook – colegiul național vasile alecsandri bacău the official club.

adev + CERERE bursa primarie

Dosarele se depun în perioada 27.02.2019 – 06.03.2019, la secretariatul colegiului, între orele 11:00 – 14:00;

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE  ELIGIBILE  CONFORM Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2).

 ACTIVITĂȚI CU CARACTER COMUNITAR

  1. ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE
  2. ACTIVITĂȚI SPORTIVE
  3. PARTENERIATE INTERNAȚIONALE

 În situația în care există mai mulți copii cu aceeași medie finală, se departajează prin următoarele criterii:

  1. Media sem.II din anul școlar 2017-2018;
  2. Delimitarea pentru fiecare subcategorie de burse municipale pentru elevii care au aceeasi medie finală, va fi în funcție de criteriul 1 la subcategoria următoare.

Ultimii candidați pe lista burselor municipale cultural civice care nu se incadreaza în numărul de burse aprobate de Consiliul Local, dar au aceeași medie finală cu ultimul elev cu bursă de merit, vor fi evaluați la categoria de burse municipale sportive dacă sunt ramase  locuri neocupate și au activități sportive și vice versa.

  1. Pentru probele de baraj se vor lua in calcul rezultatele internaţionale, naţionale, interjudeţene-regionale, judeţene, locale, în ordinea menţionată;

Related Posts