Catedra de Limba franceză și germană

LIMBA FRANCEZĂ:

 1. Arminia Aura  Maria – grad didactic I, Responsabil Curriculum;
 2. Balan Ștefana- grad didactic I;
 3. Bogdănel Anca Ionela –  grad didactic II;
 4. Dumitrașcu Sofia Elena – grad didactic I, doctor;
 5. Grințescu Ioan – grad didactic I, profesor asociat;
 6. Marinescu Georgeta – grad didactic I, director adjunctevaluator DELF, DALF;
 7. Sterpu Angela – grad didactic I;
 8. Tomozei Oana- grad didactic I;
 1. LIMBA GERMANĂ:
 1. Cură Adina Maria – grad didactic definitiv;
 2. Fritz Manuela- Cornelia – definitiv;
 3. Iraşcu Ingrid – grad didactic I;