Blog

,

Alegeri reprezentant al elevilor în Consiliul de Administrație

În atenția elevilor,

Puteti depune candidatura  pentru  funcția de reprezentant al elevilor in consiliul de administrație pana joi, 15.09.2016.

Trebuie să aveți împlinita vârsta de 18 ani.

Dosarul de candidatură  va conține:
a)scrisoare de intenție;

b) copia cărții de identitate;

c) declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 8 alin.(2) din Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administrație al școlilor.

Art 8
(2) Nu pot fi aleși, ca reprezentanți ai elevilor, elevii care se află în unul dintre următoarele cazuri de incompatibilitate:

a) au rude sau afini până la gradul IV inclusiv desemnați ca membri în același consiliu de administrație;

b) au primit sancțiuni disciplinare în ultimii trei ani.

14359189_1538089919549727_4305684685943834726_n

Related Posts