Blog

ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR

Programul activităţilor desfăşurate pentru Ziua Limbilor Europene

Profesorii  de limba engleză şi franceză, educaţie muzicală şi geografie au organizat un program artistic dedicat  evenimentului Ziua Europenă a Limbilor.

 Ziua europeană a limbilor doreşte să atragă atenţia elevilor si nu numai asupra importanţei învăţării limbilor străine, să îi sensibilizeze faţă de toate limbile vorbite în Europa şi să încurajeze învăţarea limbilor de-a lungul vieţii. Profesorii şi formatorii de limbi străine pot folosi Ziua europeană drept o ocazie pentru a motiva elevii şi pentru a comunica informaţii despre activitatea lor şi despre importanţa învăţării limbilor străine. La rândul lor, aceştia pot afla despre activităţile altor persoane în acest domeniu.

Europa este posesoarea unei adevărate bogății lingvistice: 23 de limbi oficiale și peste 60 de comunități autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară, fără să menționăm limbile vorbite de cetățenii provenind din alte țări și de pe alte continente. Tocmai pentru a atrage atenția asupra acestei imense bogății lingvistice, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au lansat, în 2001, inițiativa Anului European al Limbilor.

Limbile din Europa continuă să evolueze, odată cu numeroasele limbi străine aduse pe continent de comunităţile imigrante. În oraşele multiculturale precum Londra, Paris, Bruxelles sau Berlin se vorbesc în prezent sute de limbi. Uniunea Europeană recunoaşte legătura strânsă dintre limbă şi identitate, precum şi faptul că limba reprezintă expresia cea mai directă a culturii. De aceea, politicile lingvistice au fost elaborate astfel încât să respecte diversitatea lingvistică, să promoveze multilingvismul şi, atunci când este necesar, să protejeze limbile aflate în pericol.

Limba este un element-cheie al identităţii culturale. Mottoul Uniunii Europene, „Unită în diversitate”, evocă multilingvismul, o caracteristică marcantă a UE. Uniunea Europeană a considerat întotdeauna că multilingvismul constituie un avantaj şi nu o povară. În timp ce este angajată pe calea integrării politice şi economice a statelor membre, UE promovează activ libertatea cetăţenilor săi de a putea vorbi şi scrie în propria limbă.

Comisia Europeană încurajează şi promovează învăţarea limbilor străine la toate nivelurile pentru a le permite cetăţenilor să profite din plin de toate oportunităţile create de proiectul european. În acelaşi timp, promovează multilingvismul ca modalitate de conservare a diversităţii lingvistice în Europa şi drept punte de legătură cu alte culturi.

Related Posts