Blog

Welcome, Japan !

Welcome, Japan!

Date: 8th of May 2009

Place: “Vasile Alecsandri” National College Bacău

Coordinating Teachers: Ramona Gavriloaia, Florenţa Popa, Mariana Andone, Ştefana Balan

Collaborating Teachers: Elena Bostan, Teona Codreanu, Lăcrămioara Nemeş, Loredana Rusu

Classes: 5-12

Objectives:

1. To raise the students’ cultural awareness and increase their interest.

2. To get acquainted with the Japanese culture through the English language.

3. To experience creating Japanese art, such as poetry and origami.

Activities:

1. Art Exhibition

Drawings (Teachers: Lăcrămioara Nemeş, Ramona Gavriloaia, Mariana Andone)

Fans (Teachers: Loredana Rusu, Ramona Gavriloaia )

Origami (Teachers: Teona Codreanu, Ramona Gavriloaia, Mariana Andone)

2. Presentations

Elements of Japanese Culture and Civilisation

§ Răzvan Bejenariu – Customs and Traditions in Japan (11 E, Teachers: Ştefana Balan, Nona Andrei)

§ Constantin Buluncea, Răzvan Chiriac – Japanese Culture and Civilisation (9 A, Teacher: T. Codreanu)

§ Oana Cărăuşu – Festivals in Japan (11 C, Teachers: Ştefana Balan, Loredana Rusu)

§ Dorina Mocanu – Geisha (10 G, Teachers: Ştefana Balan, Teona Codreanu)

§ Iuliana Niţă – Sports in Japan (11 E, Teachers: Ştefana Balan, Nona Andrei)

Japanese Literature

§ Beatrice Măriuţ – Haruki Murakami (10 C, Teacher: Mariana Andone)

§ Celestina Bobeică – “Norwegian Woods”, by Haruki Murakami (10 G, Teachers: Ş. Balan, T. Codreanu)

§ Ştefana Ciubotaru, Ioana Oprea – “Patriotsim”, by Yuki Mishima (9 B, Teacher: Florenţa Popa)

§ Silvia Lupu, Mădălina Chira – “Shogun”, by James Clavell (11 C, Teachers: Ş. Balan, L. Rusu)

§ Marius Tătărăşanu – “The Woman in the Dunes”, by Natsuo Kirino (11 A, Teacher: Ştefana Balan)

3. Workshop (Teacher: Ramona Gavriloaia)

Haiku – Ambassador of Cultures

Let’s Origami!

4. Japanese Dance

§ Alexandra Huluba (5 A)

§ Andra Marin (10 D)

§ Dance group (9 B)

Welcome, Japan!

Data: 8 mai 2009

Locul: Colegiul Naţional “Vasile ALecsandri” Bacău

Profesori Coordonatori: Ramona Gavriloaia, Florenţa Popa, Mariana Andone, Ştefana Balan

Profesori Colaboratori: Elena Bostan, Teona Codreanu, Lăcrămioara Nemeş, Loredana Rusu

Clasele ţintă: 5-12

Obiective:

1. Să dezvolte interesul pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice.

2. Să se familiarizeze cu diferite aspecte ale culturii japoneze prin intermediul limbii engleze.

3. Să experimenteze crearea de artă japoneză precum poezie sau origami.

Activităţi:

  1. Expoziţie artă japoneză

Desene (Prof: Lăcrămioara Nemeş, Ramona Gavriloaia, Mariana Andone)

Evantaie (Prof: Loredana Rusu, Ramona Gavriloaia)

Origami (Prof: Teona Codreanu, Ramona Gavriloaia, Mariana Andone)

  1. Prezentări

Elemente de cultură şi civilizaţie japoneză

§ Răzvan Bejenariu – Customs and Traditions in Japan (11 E, Prof.: Ştefana Balan, Nona Andrei)

§ Constantin Buluncea, Răzvan Chiriac – Japanese Culture and Civilisation (9 A, Prof: T. Codreanu)

§ Oana Cărăuşu – Festivals in Japan (11 C, Prof: Ştefana Balan, Loredana Rusu)

§ Dorina Mocanu – Geisha (10 G, Prof: Ştefana Balan, Teona Codreanu)

§ Iuliana Niţă – Sports in Japan (11 E, Prof: Ştefana Balan, Nona Andrei)

Literatură japoneză

§ Beatrice Măriuţ – Haruki Murakami (10 C, Prof :Mariana Andone)

§ Celestina Bobeică – “Norwegian Woods”, by Haruki Murakami (10 G, Prof: Ş. Balan, T. Codreanu)

§ Ştefana Ciubotaru, Ioana Oprea – “Patriotsim”, by Yuki Mishima (9 B, Prof: Florenţa Popa)

§ Silvia Lupu, Mădălina Chira – “Shogun”, by James Clavell (11 C, Prof: Ş. Balan, L. Rusu)

§ Marius Tătărăşanu – “The Woman in the Dunes”, by Natsuo Kirino (11 A, Prof : Ştefana Balan)

  1. Ateliere de lucru (Prof. Ramona Gavriloaia)

Haiku – Ambassador of Cultures

Let’s Origami!

  1. Dans japonez

§ Alexandra Huluba (5 A)

§ Andra Marin (10 D)

§ Grup 9 B


Related Posts