Catedra de Informatică și Tehnologia informației

INFORMATICĂ:

 1. Cojocaru Elena – Laura – grad didactic I;
 2. Lazăr Ingrid – Elena – grad didactic I ;
 3. Timofti Afrodita –  grad didactic I;
 4. Benchea Marin Iulian – grad didactic I- Responsabil curriculum;

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ:

1. Damaschin Gianina Eustina  – grad didactic I, detașat director adjunct la Școala generală „Spiru Haret” Bacău;

2. Boca Luminița – grad didactic I, profesor asociat;

A.  Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău este CENTRU DE  TESTARE ECDL pentru elevi și profesori. 

 •  Coordonator:  prof. Lazăr Ingrid Elena;
 •  Profesori examinatori:
 •       Lazăr Ingrid Elena;
 •       Timofti Afrodita
 • Asistența tehnică: prof. Benchea Marin Iulian

Permisul european  de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence)este cel mai răspândit standard de certificare a abilităţilor de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în 150 de ţări  de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de ţări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competenţele digitale fiind certificate pe viaţă, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susţinerii examinării.

Cui se adresează certificările ECDL?

Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care are nevoie şi doreşte să îşi certifice la standard recunoscut internaţional abilităţile de utilizare a computerului.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Tineriieleviistudenţiifuncţionarii publici sau angajaţii  în companii îşi pot dovedi abilităţile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

Avantaje ECDL

Elevii care deţin Permisul ECDL îşi pot echivala proba de Competenţe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:

 • „utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC
 • „utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC

Programa pentru obținerea Permisului ECDL PROFIL BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională.

 • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
 • Competenţele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerinţă pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte ţări.
 • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.
 • Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.
 • Un CV este 100% complet cu ECDL.

Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de    promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

 • Certificarea la standard internaţional este cea mai sigură dovadă a competenţelor deţinute, fiind referinţa de care ai nevoie în parcursul academic sau profesional.

B. CLUBUL DE ROBOTICĂ ȘI APLICAȚII INFORMATICE „ȘTIINȚELE VIITORULUI”.

Din ianuarie 2019 în colegiul nostru funcționează acest club, coordonat de profesor Pătrășcan Luminița Daniela.

Este axat pe două domenii:

 • robotică folosind limbaj și plăci Arduino;
 • dezvoltarea de aplicații informatice cum ar fi: design și editare 3D, editare foto video; web development, programare C++ etc.

Se lucrează pe echipe, predarea  diferitelor noțiuni aplicabile în practică se face peer to peer,  activitățile fiind  coordonate  de profesor.