Blog

PROIECTUL EUROPEAN „EUROPA ÎN ŞCOALĂ”

Iniţiat de Consiliul Europei şi coordonat, la nivel naţional, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Direcţia Generală Management Învăţământ Preuniversitar, proiectul european „EUROPA ÎN ŞCOALĂ” va avea ca temă, în anul şcolar 2008-2009, „Creaţie şi inovaţie în educaţie”.

Proiectul are următoarele secţiuni:

A. Secţiune artistică

categorii de vârstă: 4-10 ani, 11-13 ani, 14-16 ani, 17-21 ani;

lucrări artistice: pictură, desen, poster, sculptură, colaj, fotografie, frescă;

proiecte: filme video, jocuri ( inclusiv jocuri animate în format electronic)

B. Secţiunea literară

categorii de vârstă: 4-10 ani, 11-13 ani, 14-16 ani, 17-21 ani

lucrări literare redactate în limba română: eseu, documentar, poezie, piesă de teatru pentru radio/televiziune, ziar, lucrare de cercetare

C. EU Dialog Award bazat pe Europe@School / Internet Award Scheme. Toate informaţiile referitoare la această secţiune se pot găsi pe web: www.eu-dialog-award.de

Calendarul activităţilor :

  1. Etapa la nivelul şcolii: decembrie 2008
  2. Etapa la nivel judeţean: ianuarie-martie 2009. Lucrările selecţionate la nivel judeţean vor fi trimise la Palatul Naţional al Copiilor , Bucureşti, Bulevardul Tineretului nr. 8-10, sector 4, până la data de 1 mi 2009. Lucrările vor fi însoţite de următoarele date: numele şi prenumele autorului, categoria de vârstă ( data de naştere), clasa, şcoala ( inclusiv adresa şcolii), numele profesorului îndrumător.
  3. Etapa la nivel naţional: aprilie – mai 2009. Câştigătorii etapei naţionale vor primi premii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi vor putea particip la taberele internaţionale organizate în diverse ţări europene.

Colegiul nostru participă la proiectul “Europa în şcoală”.– coordonatorul echipei este prof. Luminiţa Pătrăşcan.

Pentru etapa judeţeană s-au calificat următoarele lucrări:

A. Secţiune artistică

Postere: Ţanţu Alexandru(9I), Popa Robin(12 H) – prof. Afrodita Timofti

Filme video: Doru Sechelariu, Beatrice Păduraru, Vrânceanu Vlad (10 D) – prof. Luminiţa Pătrăşcan

Fotografii : Baciu Andrei , prof. Luminiţa Pătrăşcan

B. Secţiunea literară

Piesa de teatru: „Incredibila poveste a celor 3 tineri ce vroiau să schimbe Europa” a Clarei Abdullah, prof. Luminiţa Pătrăşcan.

Related Posts