Blog

Proiectul "ELEVI LA CATEDRĂ"


Activitatea/proiectul

ELEVI
LA CATEDRĂ

1.

Perioada în care s-a derulat

Noiembrie 2008-mai 2009

2.

Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului

Elevii de gimnaziu de la clasele a VII-a şi a VIII. Parteneriat Colegiul Naţional”Vasile Alecsandri” şi Şcoala “Mihai Drăgan”

3.

Coordonatori

Prof. Florenţa Popa, Prof. Magdalena Toma

4.

Obiective

· Conştientizarea timpurie a efectelor pe termen lung a comportamentelor total anacronice cu vârsta lor, vizavi de consumul de tutun, alcool şi droguri

· Cunoaşterea maladiilor cu transmitere sexuală şi a modalităţilor de prevenire a acestora

· Informare pertinentă din punctul de vedere al elevilor despre oportunităţile educaţionale oferite de CNVA

5.

Ariile curriculare implicate

Limba şi literatura engleză

6.

Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia

Afişe,

Prezentări multimedia,

referate

7.

Metodele de evaluare si de diseminare folosite

Chestionare, jurizare, mass-media- ziarul Deşteptarea

8.

Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.)

· Creşterea prestigiului şcolii prin implicarea elevilor în activităţi de diseminare şi dezbatere pe teme privind efectele negative ale consumului de tutun, alcool şi droguri

· Prin aceste tipuri de activităţi de informare şi formare se preconizează reducerea riscului la care sunt expuşi tinerii

9.

Caracterul

inovator

Modalitatea de prezentare şi implicarea elevilor în desfăşurarea acţiunilor

10.

Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului

Elevii şi-au exprimat dorinţa să continue astfel de activităţi care au fost atractive datorită felului în care s-au implicat şi datorită creşterii stimei de sine.

Related Posts