Blog

PROIECTUL "DONEAZĂ SÂNGE PENTRU A SALVA O VIAŢĂ"


PROIECTUL :Donează sânge pentru a salva o viaţă

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:05.01.2009-01.06.2009

PERSOANE IMPLICATE:240 de elevi din clasele a XI-a şi a XII-a din CNVA

COORDONATOR: PROF.Anamia Gireadă

SCOP:Promovarea donării benevole de sânge în rândul tinerilor şi familiilor lor

REZULTATE URMĂRITE:
realizarea de pliante

· Postere pe tema proiectului

· Realizarea de prezentări Powerpoint şi prezentarea lor la clase din colegiu

· Acţiuni de donare de sânge
la C.T.S. Bacău

Metode de evaluare folosite

· Analiza cantitativă şi calitativă tipului de activităţi

Fotografii, filme din timpul activităţilor

Schimbarea opiniei şi comportamentului negativ sau pasiv privind donarea de sânge

Aducerea în atenţia tinerilor şi familiilor lor a problematicii donării voluntare de sânge

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

Implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor reale ale comunităţii locale

PROFESORI  IMPLICAŢI: Aflorei Liliana, Rizan Tatiana

Related Posts