Blog

,

PROBA DE EXAMINARE/TESTARE PENTRU INSCRIERE ÎN CLASA A V-A ANUL ȘCOLAR 2022-2023

CALENDAR ADMITERE CLASA A V-A
AN ȘCOLAR 2022 – 2023

• 01.04.2022 – 27.05.2022 – înscrierea candidaților

• 30 – 31 mai 2022 – recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba engleză cu testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în regim intensive al limbii engleze; în cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasa cu predare în regim intensiv a limbii engleze, este mai mare decât numărul de locuri aprobat, toți elevii susțin testul pentru evaluarea nivelului de competență.

• 02.06.2022 – susținerea testului de competențe lingvistice
– Ora 1300: proba scrisă;
– Ora 1430: proba orală.

• 15.06.2022 – afisarea rezultatelor și depunerea /soluționarea contestațiilor

• 17.06.2022 – afișarea rezultatelor finale la proba de evaluare a competențelor lingvistice;

• 25.06.2022 – susținerea probelor scrise la limba română și la matematică:
– Ora 900: limba română;
– Ora 1030: matematică.
– Ora 1600: afișarea rezultatelor.

• 27.06. 2022 – depunerea contestațiilor (1200 – 1400), la secretariatul unității.
• 29. 06.2022 – afișarea rezultatelor finale.
• Locurile vor fi confirmate până la data de 29.07.2022. Elevii admiși care nu și-au confirmat locul până la data anterior menționată, vor fi înlocuiți de următorii candidați, în ordinea descrescătoare a mediilor.
Director,
Prof. dr. Adriana MĂCINCĂ

– DOSARUL SE DEPUNE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII ȘI VA CUPRINDE URMATOARELE DOCUMENTE:
CERERE INSCRIERE CLICK pe cerere de inscriere pentru a descarca cererea(este nevoie de un browser diferit de CHROME. Exemplu Microsoft Edge.
– COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL CANDIDATULUI;
– COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE AL PĂRINȚILOR;
– ADEVERINȚĂ DE ELEV DE LA ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ.

– PROBELE (LIMBA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ ȘI LIMBA ENGLEZĂ) SE VOR DESFĂȘURA ÎN ACEEAȘI ZI, CU PAUZĂ DE 10 MINUTE ÎNTRE ELE
– ÎN ZIUA EXAMINĂRII/TESTĂRII, CANDIDAȚII VOR AVEA ASUPRA LOR CARNETUL DE ELEV CU POZĂ, VIZAT PE ANUL ȘCOLAR 2021-2022
– CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT LA EXAMINARE/TESTARE ȘI ÎNTOCMIREA CERERII DE TRANSFER SE FACE PÂNĂ ÎN DATA DE 29 IULIE 2022
• Datele afișate pot suferi modificări în funcție de evoluția contextului epidemiologic și de comunicările Ministerului Educației și Inspectoratul Școlar Județean Bacău

PO_ORANIZARE SI DESFASURATE TEST_CL A V-A INTENSIV ENGLEZA – 2022 (1)

PO_ECHIVALARE EXAMENE INTERNATIONALE CU TESTAREA CL A V-A INTENSIV ENGLEZA -2022

Related Posts