Blog

Mobilitate individuală în Creta pentru Luminiţa Pătrăşcan

 Noile tehnologii digitale fac accesul, stocarea si transmiterea informatiei din ce in ce mai facile si mai accesibile. Dispunand de informatia digitala, aceasta poate fi transformata in noi valori ştiinţifice si sociale, creand imense oportunitati pentru dezvoltarea de noi produse si servicii. În acest sens, tendinţa  oamenilor de ştiinta  este  pentru a utiliza în mod eficient aceste oportunităţi create de  instrumentele digitale: pagini web, sisteme de calcul, portaluri, platforme de e-learning, făcând mai accesibile informaţiile ştiinţifice în mediul educaţional, în principal. Astfel, în unităţile  educaţionale, ştiinţa  poate fi conceputã cu ajutorul experimentului provocat în laborator sau simulat pe calculator.  Tot mai multe conferinţe, seminarii şi cursuri europene şi nu numai, se orientează pentru integrarea experimentelor ştiinţifice şi a noţiunilor din matematică în mediul virtual.  Un exemplu ilustrativ în acest sens îl reprezintă  cursul , “Discover Open Science Resources: Technology Enhanced Science Education and Science Content Organisation”- tip mobilitate individuală Comenius, la care a participat prof.  Luminiţa Pătrăşcan. El a fost organizat   în perioada 3-8 iulie, în Heraklion, Grecia, de Departamentul de Fizicã al Universitãtii din Creta si Ellinogermaniki Agogi, din  Athena. Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi şi din fonduri FSE-POSDRU prin proiectul “Schema de susţinere complementară a mobilităţii europene a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar beneficiare ale Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning)”.

Obiectivul principal al acestuia a fost diversificarea si modernizarea metodelor de învãtare a materiilor din aria curricularã matematicã si stiintele naturii, prin prezentarea informaţiilor într-un portal virtual şi a avut ca ţintă profesori de matematică, biologie, chimie, fizică, informatică şi TIC din Europa.  În cadrul acestui curs, profesorii participanti au fost instruiti cum sã utilizeze un portal educaţional cu informatii stiintifice utile profesorilor şi elevilor, cum sa contruiască noi resurse virtuale, sa creeze si utilizeze XML şi PDA. Traineri au fost prof. dr. Sofokles Sotiriou, din cadrul Departamentului de Fizicã al Universitãtii din Creta, colaborator CERN, prof. Elefteria Tsourdaliki, de la Ellinogermaniki Agogi, prof. dr. Rosa Doran, din Portugalia, prof. F.X. Bogner, de la Universitatea din Bayreuth, Centrul de Matematicã si Stiinte, Germania.  De asemenea, aceastã platformã,  cu adresa  www.opensciencersources.eu, permite conexiuni cu resursele din muzee, pentru vizite virtuale. Profesorii organizatori si-au anunţat interesul de a promova si alte metode de prezentare a informatiilor cu caracter stiintific. La acest  la curs  a participat şi prof. Daniela Panainte, de la Grupul Şcolar Industrial “Ioan  Mincu” Vaslui.  Profesori din Austria, Germania, Grecia, Portugalia, USA, Italia, Norvegia, Irlanda, Marea Britanie, Franţa  Spania, Ungaria şi România  au fost implicaţi în cursurile  şcolii  de varã din la Heraklion, ca si cursanti sau traineri.

Related Posts