Blog

INSTRUIREA ELEVILOR COLEGIULUI PENTRU COMPORTAMENT ADECVAT ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ

Începând cu  8.10.2012, Colegiul Național “Vasile Alecsandri” a derulat o acțiune de informare a elevilor săi cu privire la măsurile și regulile de comportare în domeniul situațiilor de urgență.

Activitățile s-au desfășurat pe o perioadă de 4 zile implicând toți elevii noștri(1188) și 40 de profesori. Proiectul a avut ca scop dezvoltarea concepțiilor legate de conștientizarea tinerilor cu privire la cunoașterea diferitelor riscuri specifice,  prevenirii acestora și comportamentului ce trebuie adoptat în cadrul unei situații de urgență. În acest sens, a fost încheiat un protocol cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Maior Constantin Ene” Bacău.

 Sub coordonarea directorilor colegiului, prof. Vasile Cautiş şi Aflorei Liliana, cât şi a responsabilului Comisiei Tehnice de Prevenire și Stingere a Incendiilor, Informatician Prof. Luminița Daniela Pătrăşcan, aceasta acțiune a avut un element inovator şi anume,  întreaga activitate s-a desfășurat în biblioteca virtuală a Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”. La fiecare oră de instruire au participat câte două clase de la ambele colegii. Elevii au manifestat un interes deosebit, asaltându-l pe plutonierul adjunct șef,  Murărescu Marius de la ISU Bacău, formatorul instruirii, cu o mulțime de întrebări. Prezentările au fost însoțite de materiale educative,atât în format electronic, cât şi tipărit, pe tema prevenirii situațiilor de urgență.

Finalitatea proiectului va consta în două exerciții de evacuare, unul pentru incendiu şi celalalt pentru cutremur.

Related Posts