Blog

,

IMPORTANT! – cerere vizualizarea lucrării

Candidații care au susținut examen de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2020, pot solicita vizualizarea lucrărilor proprii prin depunerea la secretariatul unității/transmiterea prin mijloace electronice a unei cereri. Cererile vor fi depuse în zilele de 7 și 8 iulie 2020, în intervalul orar 900 – 1400 , sau transmise în format electronic la adresa cnva_bacau@yahoo.com. În cerere elevul va menționa proba/probele pentru care se dorește vizualizarea lucrării. Cererea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al titularului.
Precizăm că în urma vizualizării lucrării nota nu poate fi modificată. De asemenea, lucrarea nu va putea fi fotografiată sau scanată.

Director,
Prof. dr. Adriana Măcincă

Related Posts