Blog

, , , , , ,

EXAMENE ELEVI CU CES

Cererile pentru adaptarea condițiilor de examen pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale, vor fi trimise către comisiile județene de examen, în baza solicitării depuse în scris, la unitatea de învățământ, de către părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor/elevii majori cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz, tulburări de neurodezvoltare.
Solicitarea pentru adaptarea condițiilor de examen se face în baza certificatului de orientare școlară și profesională/a certificatului de încadrare în grad de handicap/a unei adeverințe medicale eliberate de comisia medicală județeană de orientare școlar-profesională sau în baza unui document medical eliberat de medicul specialist.
În solicitare se menționează modalitatea de adaptare a condițiilor de examinare, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficientei.

Cererea înregistrată la unitatea de învățământ este valabilă atât pentru simularea examenelor naționale, cât și pentru examenele naționale.
În cazul în care intervin modificări față de cererea inițială, părinții/tutorii legali se pot adresa cu o nouă cerere, în perioada prevăzută de Calendarul examenelor naționale.

Related Posts