Oferta educatională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ CNVA 2022-2023

LICEU:
8 clase (8 x 26 = 208 locuri)
 Profil umanist – 4 clase (4 x 26 = 104 locuri)
– 1 clasă filologie intensiv engleză;
– 1 clasă filologie bilingv engleză;
– 1 clasă ştiinţe sociale intensiv engleză;
– 1 clasă ştiinţe sociale;
 Profil real – 4 clase (4 x 26 = 104 locuri)
– 1 clasă științe ale naturii intensiv engleză
– 1 clasă științe ale naturii;
– 1 clasă matematică informatică intensiv engleză;
– 1 clasă matematică informatică;

OFERTA EDUCAȚIONALĂ CNVA 2021-2022