Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence)

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence)este cel mai răspândit standard de certificare a abilităţilor de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în 150 de ţări de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Valabilitatea Permisului ECDL
Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de ţări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competenţele digitale fiind certificate pe viaţă, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susţinerii examinării.

Cui se adresează certificările ECDL?

Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care are nevoie şi doreşte să îşi certifice la standard recunoscut internaţional abilităţile de utilizare a computerului.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Tinerii, elevii, studenţii, funcţionarii publici sau angajaţii în companii îşi pot dovedi abilităţile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

Avantaje ECDL

Elevii care deţin Permisul ECDL îşi pot echivala proba de Competenţe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:

„utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC
„utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC
Programa pentru obținerea Permisului ECDL PROFIL BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională.

ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
Competenţele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerinţă pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte ţări.
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.
Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.
Un CV este 100% complet cu ECDL.
Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

Certificarea la standard internaţional este cea mai sigură dovadă a competenţelor deţinute, fiind referinţa de care ai nevoie în parcursul academic sau profesional.