Blog

CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE “VASILE ALECSANDRI”-2010

EDIŢIA  a V-a, 2010-2011

ARGUMENT. În perspectiva integrării învăţământului românesc în cerinţele şi standardele europene este necesar să cultivăm la elevi mândria specificităţii culturale proprii printr-o revalorificare a potenţialului cultural. Proiectul are ca principal scop valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al liceenilor în realizarea unor lucrări artistice originale şi în traducerea de texte, precum şi potenţialul socio-cultural al profesorilor.

Rezultatele la preselecţia lucrărilor participante la concurs,  pentru ediţia din 2010, pot fi accesate  pe blogul concursului :

http://cnvaromana.edublogs.org/

Related Posts