Blog

Bursa Comenius in Marea Britanie – prof. Ramona Mocanu

Tehnicile dramatice, în sprijinul activizării elevilor

În perioada 27 martie – 8 aprilie a.c. am participat la un stagiu de pregătire profesională în Anglia, la Exeter. Acest stagiu a fost realizat din fonduri europene, fiind beneficiara unei burse de tip Comenius 2.2. – Mobilităţi individuale. Titlul activităţii de formare a fost: Drama Techniques for the English Language Classroom (Tehnici de artă dramatică aplicabile în cadrul lecţiilor de limbă engleză).

Cursul a urmărit să ne înveţe cum să aplicăm tehnici din arta dramatică în cadrul lecţiilor de predare a limbii engleze. Aceste tehnici însă pot fi utilizate cu succes şi în cadrul lectiilor de predare a altor discipline, cu menţiunea că trebuie adaptate specificului diciplinei respective şi contextului situaţional. De asemenea, trebuie adaptate continuturilor predate şi vârstei elevilor.

Am avut zile în care am avut cursuri de la ora 9.00 dimineaţa până la ora 16.00, zile în care au fost organizate excursii tematice în locaţii de interes cultural-istoric şi literar, dar şi zile cu program mixt: cursuri dimineaţă plus o excursie de o jumătate de zi sau o după-amiază de cercetare în bibliotecă şi pe internet. Cursurile au fost solicitante, deoarece tot ceea ce ne-au învăţat tutorii noştri a fost extrem de practic, aşadar totul a fost exersat. Iar ceea ce am făcut a presupus exerciţii de improvizaţie, de creaţie, de expresivitate a corpului şi a feţei, a fost apoi lucrul pe texte literare dramatice şi exerciţii de vocabular. La sfârşitul stagiului, fiecare profesor cursant a trebuit să pregătească şi să susţină două microlecţii integrând, pe de o parte, noile cunoştinţe de vocabular, iar pe de altă parte, tehnici de artă dramatică învăţate şi adaptate conţinutului şi situaţiei de predare alese.

Grupa de curs a cuprins 8 profesori, din 5 ţări europene diferite, după cum urmează: trei profesori din Turcia, doi din România şi câte unul din Italia, Franţa şi Bulgaria. Întâmplarea a făcut să fim numai profesoare, dar vârstele noastre au fost cuprinse între 25 şi 55 de ani, ceea ce dovedeşte un interes foarte sporit al cadrelor didactice pentru formarea profesională continuă, plus că experienţa didactică şi cea de viaţă atât de diferite se dovedesc întotdeauna componente foarte utile în cadrul activităţilor de formare propriu-zise şi contribuie la coeziunea unui grup.

Acest stagiu a fost, pentru mine, nu numai o modalitate excelentă de a-mi îmbogăţi cunoştinţele profesionale într-un domeniu la care, în ţară, nu aş fi avut acces, dar şi o perioadă de graţie, în care am cunoscut oameni deosebiţi, cu care continui să comunic şi cu care intenţionez să dezvolt măcar un proiect şcolar în viitor. A însemnat, de asemenea, oportunitatea de a revedea Exeterul şi pe oamenii minunaţi de la International Projects Centre (IPC), instituţia organizatoare a cursului, de a lega noi prietenii cu profesori din alte tări europene, oameni care îşi iubesc profesia şi cred cu adevărat în beneficiile lărgirii orizontului cultural individual.

Aceste stagii sunt menite să ne îmbogăţească profesional, iar beneficiarii finali sunt elevii noştri. ANPCDEFP manageriază fondurile europene astfel încât să poată beneficia de ele cât mai multe cadre didactice. Formularele de aplicaţie nu sunt greu de completat, iar Ghidul Candidatului este clar şi cuprinzător. Pe situl Agenţiei: www.anpcdefp.ro, găsiţi toate informaţiile necesare despre programele europene în domeniul educaţiei.

_

Related Posts