Blog

Bursa Comenius a profesorului psihopedagog Lidia Blidariu

Dacă e octombrie, e Roma…

La Colegiul Național „Vasile Alecsandri” a devenit deja o tradiție ca profesorii să aplice și să concureze pentru granturile europene de formare profesională continuă promovate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Lidia Blidariu, consilier școlar la CNVA, cu o experiență de mai bine de 30 de ani ca profesor psihopedagog, s-a întors de curând dintr-un Proiect Comenius 2.2. desfășurat la Roma, în Italia, în perioada 4-8 octombrie, unde a luat parte la cursul de formare generală: „Le Grand Tour en Europe: Art, Paysage, Jardins, Creativité, Inovation”.

Cursul „Le Grand Tour”, în limba franceză, a fost coordonat de Mariella Morbidelli, președinta Asociatiei Laboratorio del Cittadino din Castiglione del Lago, Italia. Printre invitați s-au aflat și profesori universitari și cercetători în domeniile arhitecturii și urbanismului, antropologiei culturale, istoriei Romei antice, arheologiei, protecției și restaurării patrimoniului cultural. Împreună cu alți 20 de colegi, profesori de diferite discipline, din Franța, Belgia, Spania, Grecia, Insula Reunion, Guyana Franceză și România, prof. Lidia Blidariu a participat la 40 de ore de formare axate pe tematica generoasă a educației pentru patrimoniul cultural și natural, pentru prezervarea moștenirii culturale și de civilizație europeană comună. Activitățile au cuprins prezentări, expuneri, cercetare ghidată, vizite, ateliere de lucru, exerciții de  reflecție, conturând o perspectivă ce leagă arta de științe, literatură, istorie, psihologie socială, arhitectură. Metoda propusă a fost una interdisciplinară și transversală, de „cercetare–acțiune–formare”.

„În prezentarea Mitului fondării Europei, a dezvoltării urbanistice a Romei, la Palatul Massimo, în grădina pictată a Liviei, la monumentul Ara Pacis, la Forumul Roman și Pallatinum, pe Via Appia Antica, la Capo del Bove, și apoi, sărind din antichitate în Renaștere, la Villa Farnesina în mijlocul copleșitoarelor picturi murale ale școlii rafaelite și a lui Rafael însuși, în Gradina Botanică, am trăit experiența conștientizării bunului cultural și de mediu ca valoare identitară comună, împărtășită de grupul multinațional de profesori și docenții care ne-au însoțit. În partea antică a «călătoriei-formare», companioni de voiaj estetic și intelectual ne-au fost împăratul Octavian Augustus și soția sa Livia, în al căror timp de pace Roma a înflorit ca cetate a marii arhitecturi, a artelor, a curentelor misteriale dinainte de Christos ”, ne-a împărtășit entuziasmul său doamna consilier școlar.

Prof. Lidia Blidariu a prezentat în cadrul proiectului pe unul dintre cele mai complexe personaje din istoria națională, care a unit în viața sa valorile europene cu cele românești, o personalitate aproape necunoscută de tineri, dar și de generația doamnei consilier, crescută în comunism, și anume pe Regina Maria a României.

Următoarea etapă a Proiectului Comenius a și început. Diseminarea proiectului în următoarele luni, comunicarea în cascadă a conținuturilor este și ea una extrem de interesantă. Comunitatea școlară, cadrele didactice din colegiu, profesorii consilieri din municipiu și județ și, bineînțeles, grupurile de elevi vor fi publicul-țintă pentru prezentarea activităților și a metodelor cursului „Le Grand Tour en Europe”, care are drept finalități grija pentru patrimoniul cultural, cultivarea valorilor comune europene și românești, a atitudinilor pro civilizație, mediu și cultură.

Asemenea activități de formare profesională sunt benefice și elevilor prin faptul că profesorii se străduiesc să le transmită noile conținuturi asimilate de ei înșiși, creând astfel o nouă punte între generații.

Related Posts