Baza materială

 repartiţia spaţiilor colegiului:

Săli de clasă( 41)

Laboratoare (8)

 •   multimedia
 •   chimie
 •   fizică
 •   biologie
 •   informatică și T.I.C.( 4)  160 computere(79 conectate la internet)
 •   cu platformă A.e.L. (1)

Cabinete pentru studiul limbilor moderne (9)

 •  engleză(5)
 •  franceză(3)
 •  germană(1)

 Cabinet matematică

Amfiteatru(56 de locuri)

Arhivă

 Biblioteci (2)

 • 30.000 unităţi de bibliotecă si 5 calculatoare
 • wireless in tot campusul.
 • Cabinete: Directori, Consiliere psihopedagogică, Inginer de sistem, Laboranți, Secretari, Contabilitate, Administrator de patrimoniu, Pedagog

Cazare:

Cămin-internat  cu :

 • cu o capacitate de 112 de paturi
 • dormitoare pentru fete- 72 paturi
 • dormitor băieţi - 40 paturi
 • cameră croitorie –lenjerie
 • cameră pedagog
 • izolator

 Cabinete medicale:

 •  medicină generală(1)
 •  stomatologie (1)

Sală de sport, teren de sport.

Consiliul Elevilor

 Staţia radio

Puncte alimentare (1)

bfdhdfhfgnghnghng

dfgdgdgdfgd