Blog

Bani de liceu

COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU

BANI DE LICEU

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „ Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august, 2014), este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie, tutelă sau curatelă în cazul respectării condiţiei de venit prevăzut mai sus.
Cuantumul sprijinului financiar pentru anul şcolar 2014-2015 este de 180 lei/lună.
La stabilirea venitului brut lunar/membru de familie se iau în calcul toate veniturile brute cu caracter permanent realizate de membrii familiei, cu excepţia:
– alocaţiei de stat
– alocaţiei suplimentare
– burse de studii
– burse sociale
– alte ajutoare cu caracter social
Termenul familiei desemnează soţul şi soţia sau soţul şi soţia şi copiii
lor, necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

DOSARUL CONŢINE:
– DOSAR CU ŞINĂ
– CERERE TIP – se găseşte la secretariat;
– COPIE C.I., CERTIFICAT DE NAŞTERE, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, PENTRU: TITULARUL DOSARULUI, PĂRINŢI, FRAŢI AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE;
– ADEVERINŢĂ ELEV/STUDENT DE LA FRAŢI/SURORI;
– ADEVERINŢE VENIT BRUT PENTRU PĂRINŢI SAU DECLARAŢIE NOTARIALĂ CA NU AU NICI UN VENIT;
– ANCHETĂ SOCIALĂ – eliberată de Primăria de domiciliu;
– ADEVERINŢĂ CU MEDIA GENERALĂ LA ÎNVĂŢĂTURĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014 ŞI NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE;
– EXTRAS DE CONT

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA 29.09.2013 – 01.10.2014, ORELE 10,50 – 13,00

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE
A PROGRAMULUI NAŢIONAL „ BANI DE LICEU”

• DEPUNEREA CERERILOR :
15 septembrie 2014 – 1 octombrie 2014
• EFECTUAREA ANCHETELOR SOCIALE ŞI EVALUAREA ELIGIBILITĂŢII CERERILOR:
1 octombrie – 23 octombrie 2014
• CENTRALIZAREA CERERILOR:
1 octombrie – 27 octombrie 2014
• AFIŞAREA LISTEI BENEFICIARILOR PE INTERNET:
28 octombrie 2014
• DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR: 28 OCTOMBRIE – 2 noiembrie 2014
• REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR:
2 noiembrie – 6 noiembrie 2014

ANUNT BANI DE LICEU
Ordin nr. 4839_2004_cu modificarile si completarile ulterioare
Precizari_Bani_de_liceu

Related Posts