Blog

,

Anunț pentru elevii admiși în clasa a IX-a de la specializările filologie/științe sociale intensiv engleză

In atenția elevilor admisi în clasa a IX-a, specializările filologie intensiv engleză/științe sociale intensiv engleză, an școlar 2020-2021!
 
Elevii admiși la specializările menționate, dar care nu și-au echivalat media la limba modernă, conform prevederilor OMEN 4317/21.05.2020, sunt rugați să ne transmită cererea de echivalare a cunoștințelor de limbă modernă,conform modelului de pe site, în data de 27.07.2020.
Cererile completate de un părinte/tutore/reprezentant legal pot fi depuse la secretariatul unității sau transmise în format electronic la următoarea adresă de email: contact.cnva.bacau@gmail.com 

Related Posts