Blog

ANUNȚ IMPORTANT- PROGRAM FUNCȚIONARE DEPARTAMENTE

 În intervalul 26.02-01.03.2024 activitatea colegiului cu publicul se suspendă din format fizic, datorită necesității eliberării  urgente a corpului A,  ce va fi supus reabilitării, activitate în cadrul   proiectului PNNR „ Renovare integrată a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”  Bacău”.

Persoanele care doresc eliberarea unor adeverințe/a altor documente școlare vor trimite solicitarea pe email, la adresa: contact.cnva.bacau@gmail.com. În mesajul electronic se vor regăsi datele (Numele, prenumele  părintelui/tutorelui/reprezentatului legal) solicitantului, datele elevului pentru care se face solicitarea (Nume, prenume, clasa- promoția curentă; în cazul promoțiilor anterioare se vor preciza anul absolvirii și specializarea), scopul/utilitatea documentului solicitat, dar și informații de contact ale solicitantului.

De asemenea, programul de audiențe al directorilor se suspendă până la o dată ulterioară.

Accesul persoanelor străine în instituție este strict interzis, amplasamentul fiind parte a unui șantier!

 

Related Posts