Blog

ANUNT DECONTAREA NAVETEI ELEVILOR

1. Decontarea abonamentelor/biletelor eliberate de operatorii de transport rutier/feroviar
Potrivit prevederilor art. 84, alin. (3) din Legea nr. 1/2011, a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare,
„Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.”
Distanţa pentru care se decontează abonamentul este distanţa dintre localitatea de domiciliu a elevului şi localitatea în care se află unitatea de învăţământ.
Unitatea de învăţământ decontează abonamente lunare şi nu bilete emise zilnic în contul unui abonament.
Decontarea abonamentelor se face numai pentru perioada cursurilor. Nu se decontează abonamente în perioada vacanţelor.
Pentru elevii care locuiesc la internat sau gazdă se decontează 8 călătorii pe semestru, atât în limita a 50 km, cât şi peste 50 km, dacă nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.
Decontarea abonamentelor/biletelor se face numai către elevi.
2. Calendarul privind centralizarea şi decontarea abonamentelor şi biletelor emise de operatorii de transport

• Între 01-04 ale lunii curente, elevii depun cererile însoțite de abonamentele emise pentru luna precedentă la diriginti.
• Dirigintii vor centraliza abonamentele conform centralizatorului si vor depune dosarul la secretariat pentru inregistrare pana la data de maxim 04 ale lunii curente.
• Serviciul secretariat verifică corectitudinea documentelor, centralizează în format electronic cererile depuse.
• Serviciul contabilitate va întocmi un tabel centralizator cu abonamentele care urmează a se deconta conform model primit ISJ Bacău;
• Între 05-08 ale lunii curente, serviciul contabilitate al unităţii de învăţământ transmite tabelul centralizat al abonamentelor unităţii de învătământ la Inspectoratul Școlar Judeţean Bacău;
• Între 09-10 ale lunii curente, inspectoratul şcolar judeţean transmite tabelul centralizator al judeţului la Ministerul Educaţiei – DGBFRU.
Ministerul Educaţiei va efectua deschiderea de credite bugetare în luna curentă, pentru a se efectua plata abonamentelor aferente lunii precedente.

MODEL CERERE TRANSPORT+CENTRALIZATOR

ORDONANTA_DE_URGENTA_nr_50_din_16_iunie_2021

Related Posts