Blog

,

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi

8 aprilie 2022

Şedinţe de instruire a profesorilor diriginţi de către inspectorii şcolari pentru minorităţi privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rro1ni
Şedinţe de informare şi instruire cu părinţii şi efevii privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi
NOTĂ: După fiecare şedinţă, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire

27 mai 2022

Eliberarea recomandărilor scrise de apartenenţă la etnia rromă
NOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenenţa la etnia rromă pot fi eliberate şi
on-line. În această situatie, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unitătii de învăţământ din care provine candidatul, în format pdf, având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea şi conţinutul recomandării revine atât organizaţiei rromilor, care o emite, potrivit statutului şi vrocedurilor interne proprzz cu przvzre la eliberarea recomandării, cât şz uărinteluilreprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea uneirecomandări de apartenenţă la etnia rromă.

Related Posts