Blog

,

Admiterea candidaţilor pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învătământ de masă

08 aprilie 2022

Obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de Centrul Judeţean/ al Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAEt care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului.
NOTĂ: Certificatul de orientare şcolară şi profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unitătile de învătământ de rnasă.

Depunerea şi înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învăţământ de provenienţă, a certificatului de orientare şcolară şi profesională emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existenţa unei cerinţe educaţionale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unităti de învătământ de masă.

Related Posts