Blog

,

Anunț important privind desfășurarea cursurilor din semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021

Luni, 8 februarie 2021, vom începe semestrul al doilea al acestui an școlar, activitățile urmând a fi desfășurate conform scenariului 2, cu prezența fizică în școală a claselor a VIII-a și a XII-a, și cu participarea zilnică în sistem online, a elevilor din celelalte clase (V-VII și IX-XI). Elevii din anii terminali se vor prezenta în școală în intervalul 7,20 – 8,00, accesul făcându-se pe poarta intrare elevi, unde vor fi întâmpinați de profesorii de serviciu și de cadrele didactice cu care au prima oră, iar ieșirea, pe poarta dinspre Teatrul de Vară, unde vor fi conduși de profesorii cu care au ultimele ore.

Circuitele și sensurile de deplasare sunt aceleași de la începutul anului, marcate prin indicatoare. Orele vor avea durata de 50 de minute, iar pauzele de 10 minute. Elevii, cadrele didactice și toți angajații colegiului vor purta mască permanent. Pe toată durata șederii în școală se vor respecta normele de distanțare socială și se va evita schimbul de obiecte între colegi.

Orarul școlii rămâne același, din semestrul I, modificările urmând a vă fi aduse la cunoștință prin intermediul profesorilor diriginți.

Nu este permisă părăsirea curții școlii de către elevi în pauze sau în timpul orelor! Recomandăm elevilor să își procure cele necesare în drumul către școală și să nu solicite părăsirea incintei până la terminarea orelor!

Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau de angajat al colegiului va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii liceului.

Elevii care au nevoie de însoțitori, vor comunica acest lucru printr-o cerere, adresată conducerii școlii, de către părinte/tutore/reprezentant legal.

Pentru a ne putea desfășura activitatea în condiții optime și pentru a evita riscul îmbolnăvirii cu SARS CoV 2, dragi părinți, vă rugăm să monitorizați dimineața starea de sănătate a copiilor dumneavoastră.

În cazul în care elevii prezintă simptomatologie specifică SARS CoV – 2 (febră, tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată), au fost diagnosticați cu SARS-CoV – 2 sau sunt contacți direcți ai unei persoane infectate, nu se vor prezenta la școală, părintele având obligația de a anunța unitatea de învățământ, prin diriginte, cu privire la absența și starea elevului.

Vă mulțumim pentru colaborare și vă urăm un nou semestru cu sănătate și împliniri! Cu prețuire,

Echipa managerială — prof. dr. Măcincă Adriana, prof. Marinescu Georgeta


Related Posts