Blog

Proiecte europene E-twining la Alecsandri

ETWINNING – Un program pentru profesori, elevi si comunitate

Elevi de la Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” coordonaţi de prof. dr. TEONA CODREANU au realizat proiecte ce au fost postate pe platforma e-Twining.

Programul “eTwinning” a fost lansat la 14 ianuarie 2005, ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Se adresează tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de unităţi şcolare şi inspectorilor şcolari.

eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi de schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene.

Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între şcoli), elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.

Înfrăţirea online a şcolilor poate fi însoţită de înfrăţirea comunităţilor. Unele localităţi au decis să se “înfrăţească” şi completeze comunicarea şi cooperarea online prin alte proiecte – vizite, activităţi culturale pentru adulţi etc.

Platforma etwinning.net oferă:
* instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare;
* apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a acestora;
* implicarea în activităţi curriculare comune;
* participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experienţă;
* un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori;
* recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi european;
* premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte.

Adresa site: www.etwinning.com

Related Posts