Colegiul Național „Vasile Alecsandri”

VIZIUNEA

În contextul definirii capacității de conducere, Warren Bennis, psiholog de mare influență, propune patru criterii:

  1. Viziunea asupra unor lucruri, evenimente, care trebuie să se intâmple, în care ceilalți să poată crede și să o urmeze întocmai. „Viziunea este arta de a vedea lucrurile invizibile”.
  2. Comunicarea și transpunerea în practică a viziunii, cu rezultate excelente. „Semnificația oricărei comunicări este efectul pe care ea îl produce”.
  3. Încrederea – „Liantul emoțional care asigură unitatea dintre lider și adepții săi”.
  4. Conștiința de sine – perseverență, devotament, integritate, cutezanță, dăruire, dorință de a învăța din greșeli. „Nu există eșec, ci numai un regret temporar”.

Colegiul Național ” Vasile Alecsandri” dorește să rămână un garant al calității procesului educațional, urmărind aplicarea corectă a politiciloe educaționale elaborate de MEN prin formarea continuă a cadrelor didactice și crearea unui climat de muncă stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului educațional, astfel încât să dea sens încrederii și aspirațiilor sale, atât pe plan personal, cât și profesional.

Promovarea unui învățământ de calitate, modern și flexibil, stimularea creativității, abandonarrea stilului rigid și nedemocratic în relațiile profesor-elev, munca în echipă, dezvoltarea relațiilor de colaborare care valorifică experiența elevilor la nivelul cunoașterii intelectuale și estetice, în sens pedagogic, precum și asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituționale vor oferi un model de progres educațional, generator de cetățeni activi și productivi, apți să se integreze cu succes în viața comunității.

MISIUNEA

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” își asumă misiunea de a fi un nucleu de educației în comunitate prin promovarea unui învățământ de calitate și dezvoltare durabilă în raport cu politicile naționale și europene, care să asigure dezvoltarea armonioasă a elevilor, ținând cont de idealurile și exigențele acestora. Rațiune noastră de a fi se concentrează pe formarea tinerilor cu spirit liber în gândire, toleranți, promotori de valori democratice, capabil să își continue studiile pe tot parcursul vieții, să se implice în procesul de învățare al comunității, să se integreze într-o societate dinamică pe care să o conecteze la Europa.

ŢINTE STRATEGICE
Analizând „punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul extern, propunem următoarele ţinte strategice:
T1: Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate
Acest scop vizează crearea unui spaţiu adecvat cerinţelor de funcţionare pentru asigurarea echilibrului dintre educaţia formativă şi informativă a elevilor, prin cooperare cu autorităţile locale şi comitetele de părinţi, consolidând astfel parteneriatul şcoală – comunitate
T2: Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev
Ţinta strategică aleasa are la baza triunghiul metodologic: cercetare, acţiune, formare; urmareşte revalorizarea cadrelor didactice, remobilarea intelectuală, adaptarea la nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; “dezvoltă profesorul din mine si conectează şcoala la Europa” este noul mesajul al echipei de profesori ai colegiului
T3: Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor:
Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura societăţii noastre româneşti şi europene. Este necesară introducerea unei dimensiuni europene în educaţie, la toate nivelurile, şi facilitarea accesului larg, transnaţional, la resursele educaţionale din Europa.
T4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare
Ţinta vizează dotarea tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare interne şi interinstituţionale şi adecvarea schimbului de informaţii la ritmul transformărilor din societatea românească
T5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional.

Urmărim întărirea imaginii şcolii ca centru de resurse educaţionale, dorim conectarea şcolii la comunitate.

Activități
Log In
Autentificare