,,Cu și despre Bacovia”!

View Calendar
2017-11-05 Toată ziua

Fenomenul Bacovia este departe de a se fi epuizat, numeroasele monografii, studii, articole, etc.care s-au scris despre Bacovia după 1960, în toata țara arată de la sine că autorul ,,Plumbului” este un fenomen de importanța valorilor prime ale culturii românești europene.
George Bacovia şi-a depăşit şi surprins epoca. S-a născut într-un târg moldav căruia i-a dus mereu dorul. Şi-a petrecut o bună bucată de viaţă călătorind între Bacău si Bucureşti. Nu a iubit Bucureştiul şi nici acesta nu l-a primit cu braţele deschise. A studiat dreptul şi a ajuns licenţiat într-o meserie care nu i se potrivea şi pe care nu a practicat-o niciodată. Şi-a împărţit timpul între scris şi cântat la vioară, între familie şi o slujbă de funcţionar, între cenuşiul străzii şi monotonia odăii sale.

,,Universul lui Bacovia”!
Poate că Bacovia s-a simţit bine în casuţa mărginaşă, construcţie miniaturală, cu șase încăperi cu odăi tip ,,vagon” semn al stării materiale precare, însă aici fiind păstrate o parte din manuscrise, ediții princeps(ca exemplu:

Masa de lucru a poetului:
,,Plumb”-1916,,Scântei galbene”-1926, ,,Cu voi -1930”,,Comedii în fond” -1936, și cărți în limbi străine cu operele poetului. Primele contururi care definesc atmosfera bacoviană încep cu cartierul care l-a găzduit. „Casa lui Bacovia e aşezată într-un cartier proletar, izolat, pauper. Aici îl regăsim pe adevăratul Bacovia.
Casa-muzeu reconstituie lumea lui Bacovia din bucăţi de realitate inedite. Puţin s-a schimbat de pe vremea când poetul se aşeza la biroul din cămăruţa lui să scrie şi să-şi răsucească ţigările. Moştenirea culturală, precum și posteritatea poetului a fost păstrată de Agatha, soţia sa, care s-a ocupat de viaţa şi opera sa, i-a promovat postum imaginea memorialistică prin reeditari şi întâlniri periodice la muzeu.
La rândul său, poetă, prozatoare, memorialistă, Agatha a fost un veritabil impresar, tovarăsă de viață și poezie , 30 de ani şi-a protejat soţul de adversităţile semenilor şi ale sale însuşi.
La muzeu se găsesc şi obiecte ce au aparţinut poetului şi familiei sale: mobilier, tablouri, fotografii, volume cu autografe şi o biografie scrisă chiar de George Bacovia.
Camera de lucru are mobilierul închis la culoare, patul acoperit cu scoarţe moldoveneşti şi masa de lucru. O altă cameră, mai mare, cu faţa spre stradă, este salonul; aici se află pianul, trei oglinzi mari, dintre care una cu ramă de argint.
Începând cu data de 22 iunie 2016 Casa memorială “George Bacovia” a fost redeschisă vizitatorilor.

Bibliografie:
http://www.romania-actualitati.ro/a_murit_bacovia_traiasca_bacovia-7901