Creativitatea în școală.Cele șase pălării gânditoare

View Calendar
2017-11-13 Toată ziua

Prof. Casian Alina-Ionela
Colegiul Național Vasile Alecsandri Bacău
Conceptul psihologic de creativitate(conceptul este introdus de Gordon Allport, 1938)desemnează ,,capacitatea de a produce noul’’, ,,dispoziția care există în stare potențială la orice individ și la orice vârstă, de a produce ceva nou și relevant, la scară socială și individuală’’.Creativitatea se definește în opoziție cu latura reproductivă a activității psihice, cu comportamentul conformist și cu tendințele conservatoare, dar și cu ,,reminiscențele mitologice ce dăinuie în înțelegerea talentului, inspirației, genialității.’’(P.Popescu Neveanu, Dicționar de psihologie).In literatura de specialitate, se vehiculează ideea că astăzi nevoia de creativitate în școală și în educație în general este foarte mare, că ea ar fi la fel de importantă ca și știința de carte și, ca urmare, ,,ar trebui să o tratăm în mod egal.’’(Sir Ken Robinson, expert în creativitate, autor și consilier guvernamental).
Stimularea creativității elevului este un obiectiv de lungă durată, care se poate îndeplini treptat, prin variate activități, teme și context. Dintre avantajele acestor activități se pot menționa: transformă elevul din obiect în subiect al învățării; elevul este coparticipant la propria formare; angajează intens toate forțele psihice de cunoaștere; asigură elevului condiții optime de a se afirma individual și în echipă; dezvoltă gândirea critică, dezvoltă motivația pentru învățare; permite evaluarea propriei activități.
Metoda pălăriilor gânditoare este una dintre tehnicile interactive de stimulare a creativității elevilor.Metoda este foarte utilă mai ales la orele de literatură, îndeosebi la cele de caracterizare a personajelor.Elevii învață prin descoperire și își însușesc trăsăturile personajelor printr-un schimb de informații.Metoda propune creierului să adopte pe rând mai multe moduri de a privi o problemă, chiar dacă un mod de gândire sau altul din cele propuse pot să nu vină natural.Fiecare mod de gândire este simbolizat printr-o culoare.Metoda ne cere să privim problema ce trebuie analizată purtând, pe rând, fiecare pălărie, adică acceptând ca pentru o perioadă limitată de timp să privim lucrurile dintr-o anumită perspectivă.(Dr.Edward de Bono, Six Thinking Hats)
Am aplicat cu success această metodă la clasele a X-a în caracterizarea personajului Ion din romanul omonim, scris de Liviu Rebreanu.Se împarte clasa în șase grupe, fiecare grupă corespunzând câte unei pălării.In cazul în care numărul de elevi din clasă nu e divizibil cu șase, nu este obligatoriu ca grupele să aibă același număr de elevi.Se poate lucra și cu grupe inegale ca număr.
Pălăria albă este cea care oferă informații exacte, este obiectivă, asemenea unui computer.Elevii ce poartă această pălărie pot formula întrebări: Ce informații avem? etc.Posibil răspuns:,,Ion al Glanetașului este un flăcău din satul Pripas.Ion este sărac(are puțin pământ), dar foarte harnic și iubitor de pământ, ceea ce îi provoacă o mare neliniște sufletească.El face un compromis pentru a obține pământ:se căsătorește cu Ana, o fată urâtă, dar bogată, deși o iubește pe Florica, o fată frumoasă, dar săracă.Ion este omorât de bărbatul Floricăi, George, care se căsătorise cu aceasta după ce Ana, pe care el o dorise de nevastă, l-a îndepărtat pentru Ion.’’
Pălăria roșie dă frâu liber sentimentelor.Cei ce poartă acest semn trebuie să spună ce sentimente nutresc față de personaj, fără să aducă argumente logice.Posibil răspuns: milă(In diverse situații, Ion stârnește milă, fiindcă este deposedat de ceea ce îi este lui cel mai drag- pământul.Tatăl său este cel care adusese familia la sapă de lemn, din cauza băuturii.Ion simte cel mai profund această decădere când urcă pe deal și vede acel Paradis pierdut, exclamând:,,-Locul nostru, săracul…’’);dragoste, admirație, respect(pentru că e foarte harnic); simpatie(pentru că iubește pământul și vrea să-l redobândească); respingere, revoltă, dispreț, ură(pentru că o seduce pe Ana și o împinge la sinucidere).
Pălăria galbenă este simbolul gândirii pozitive a elevului.Cei din echipă trebuie să găsească și să demonstreze cu argumente logice o latură pozitivă a personajului Ion.Posibil răspuns:Ceea ce este pozitiv în el este , firește, hărnicia.Ion luptă cu el însuși, cu sentimentele sale, dar și cu cei din jur de dragul pământului pe care îl iubește ,,ca pe o ibovnică’’.Ion este un tânăr defavorizat din punct de vedere social, însă harnic și dornic de muncă.Pe Ion îl macină sărăcia și disprețul ,,bocotanilor’’.
Pălăria verde simbolizează evoluția, creșterea, noul, generarea noilor idei(oricât de ciudate și de nerealiste ar fi acestea).Asemenea culorii verzi care exprimă renașterea, cei ce poartă această pălărie trebuie să fie creativi.Ei vor propune alte alternative de evoluție a firului epic.Posibil răspuns:Dacă Ion s-ar fi căsătorit cu Florica, ar fi fost împăcat cu ,,glasul iubirii’’.Probabil că el ar fi fost mulțumit că și-a urmat iubirea și, deși săraci amândoi, Ion și Florica ar fi reușit, prin hărnicie, să agonisească averea care să îi plaseze, mai târziu, într-o poziție privilegiată în lumea satului.
Pălăria neagră este cea care punctează doar aspectele negative ale personajului.E de preferat ca această pălărie să își expună ipotezele la sfârșit, adică după intervenția pălăriilor mai-sus menționate, pentru a nu oprima ideile creative ale acestora.Posibil răspuns:Ion nu este sincer.Dacă o iubea pe Florica, nu renunța la ea.In altă ordine de idei, pe Ana trebuia să o respecte, fiindcă prin intermediul ei scăpase de sărăcia care l-a măcinat de timpuriu.Ion este o brută, dat fiind faptul că pe Ana a jignit-o, a lovit-o și a manipulat-o în mod voit și conștient.De asemenea, el nu a avut grijă nici de copilașul lui.Ion este meschin, rău, viclean, ipocrit, egoist, dacă ne gândim că, după moartea Anei, el vrea să se întoarcă la Florica, pe care o părăsise doar din cauză că era săracă.
Pălăria albastră este moderatorul și deține controlul întregii activități.Elevii din această grupă monitorizează desfășurarea activității celorlaltor grupe, formulează ideile principale la sfârșit și trag concluziile.Posibil răspuns:Ion pendulează între cele două glasuri(,,glasul pământului’’și ,,glasul iubirii’’).El are mai multe defecte decât calități.Ion este un personaj-simbol al țăranului iubitor de pământ.
Am utilizat deseori această metodă la clasă și am sesizat că este o metodă plăcută de elevi, ce se poate aplica cu ușurință.Avantajele metodei sunt:stimulează creativitatea, gândirea colectivă și gândirea individuală a elevilor; se poate aplica unei largi categorii de vârste; determină și activează comunicarea și capacitatea de a lua decizii; încurajează gândirea constructivă, complexă și completă.Dezavantajele metodei celor șase pălării gânditoare sunt de ordin evaluativ, întrucât nu se poate stabili exact care și cât de însemnată a fost contribuția fiecărui elev la lecție.
Bibliografie:
• De Bono, Edward, Șase pălării gânditoare.Metodă de gândire rapidă, Ed.Curtea Veche, București, 2008;