Elemente de identitate

Viziunea și misiunea Colegiului nostru își focalizează politica educațională pe menținerea brandului Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, în cadrul comunității.

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” își propune asigurarea unei educații de înaltă calitate care să faciliteze integrarea și afirmarea absolvenților în societatea contemporană, bazate pe cunoaștere și autocunoaștere, înnoire, egalitate de șanse, cooperare, toleranță și încredere.

Misiunea Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău o reprezintă formarea personalităților dinamice, flexibile, autonome și determinate în dezvoltarea acestora la potențial maxim. Școala noastră promovează atât dimensiunea europeană, cât și cea globală a educației pornind de la particularitățile socioculturale regionale și naționale.

Acrostihul  Colegiului Național „Vasile Alecsandri”

V Valoare A Adevăr 
A Ambiție L Loialitate
S Seriozitate E Empatie
I Inteligență C Consecvență
L Legitate    S Sârguință
E Excelență A Abnegație
  N Nondiscriminare
D Dedicație
R Rigurozitate
I Imaginație