DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA a IX -a

DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA a IX -a SE FACE ÎN PERIOADA 14-20 IULIE 2020, LA COLEGIUL NAŢIONAL ”VASILE ALECSANDRI” BACĂU, ÎN INTERVALUL ORAR 9.00 – 13.00, ÎN SĂLILE DE CLASĂ VA, XIIE, XIIC DIN CORPUL A, CONFORM PROGRAMĂRII DE MAI JOS:

• 14 iulie 2020 IX A – Filologie intensiv engleză (V A)
IX B – Filologie bilingv engleză (XII E)
• 15 iulie 2020 IX C -Științe sociale intensiv engleză (V A)
IX D – Științe sociale (XII E)
• 16 iulie 2020 IX E -Științe ale naturii intensiv engleză (XII E)
IX F – Științe ale naturii (V A)
IX G – Științe ale naturii (XII C)
• 17 iulie 2020 IX H – Matematică informatică intensiv engleză (V A)
IX I – Matematică informatică (XII E)
Candidații care nu reușesc să își depună dosarele conform programării sunt rugați să se programeze telefonic (0234 512607) în data de 13 iulie 2020.
În situații excepționale dosarele se pot depune prin e-mail (documente scanate) sau prin poștă. Vă rugăm să sunați la tel. 0234 512607 pentru a vă confirma primirea dosarului.
Candidații/părinții/reprezentanții legali au obligația de a prezenta în format fizic, în original dosarul în termen de maximum 2 săptămâni de la începerea cursurilor.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX- A CONŢINE:

1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE (de la colegiu); descarca de aici
2. DOSAR PLASTIC CU ŞINĂ;
3. ADEVERINŢA CU NOTELE ŞI MEDIA GENERALĂ DE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ ŞI MEDIA DE ADMITERE;
4. FOAIA MATRICOLĂ PENTRU CLASELE V-VIII (cu calculul mediei generale clasele V-VIII);
5. CERTIFICAT DE NAŞTERE – COPIE XEROX
6. CARTE IDENTITATE – COPIE XEROX
7. FIŞA MEDICALĂ CU VACCINARILE.
8. CARTE IDENTITATE PĂRINȚI – COPIE
(în caz de deces a unui parinte sau divort, se atasează o copie a actului respectiv)
( toate actele vor fi prezentate si in original)

CERERE_RLIGIE

Pentru specializările intensiv engleză, elevii care au echivalată nota la limba engleză, vor avea în dosar o copie a Fișei de înscriere sau o adeverință cu nota, eliberată de școala de proveniență.