Blog

CRITERIILE PENTRU ACORDAREA

COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂU

ANUNŢ
CRITERIILE PENTRU ACORDAREA
BURSELOR MUNICIPALE

Având în vedere adresa nr. 7347/25.09.2014 privind acordarea burselor municipale, vă comunicăm că dosarele se depun în perioada 29 septembrie 2014 – 3 octombrie 2014 la secretariatul colegiului, între orele 11,00 – 14,00

Dosarul va cuprinde:           Criterii burse MUNICIPALE
– Cerere de solicitare a bursei în care se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, prenumele părinţilor, adresa, media sem. II şi nota la purtare sem. II – anul şcolar 2013-2014. Dirigintele va certifica media şi nota la purtare cu numele, prenumele şi semnătura;
– CV în format electronic tipărit;
– Diplome/adeverinţe eliberate de profesorul coordonator de activitate extracurriculară, conform Metodologiei de acordare a granturilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău, pe care vor fi trecute nota acordată elevului pentru activitatea desfăşurată în sem. II an şcolar 2013-2014, pe o scală de la 1-10.

ANUL ȘCOLAR 2013-2014
SEMESTRUL II

COMISIE
BURSE CULTURAL CIVICE

GIMNAZIU :

CLASA V – VI – MARINESCU GEORGETA

CLASA VII – VIII – ARMAȘU INGRID
– ENEA DANIELA

LICEU:

CLASA IX – BERTEA MĂDĂLIN

CLASA X – MARINESCU GEORGETA
– JUGARIU OANA

CLASA XI – ANDONE MARIANA

CLASA XII – RIZAN TATIANA
– JUGARIU OANA

BURSE SPORTIVE

DANȚIȘ IONUȚ
GHELASĂ ELENA-LOREDANA

Related Posts